W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Wersja strony w formacie XML

Dyrektor
Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka

DYREKTOR
1. Do kompetencji dyrektora Placówki w szczególności należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami oraz działalnością opiekuńczo-wychowawczą Placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) kierowanie całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych Placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) organizowanie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Placówki oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem,
4) dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Placówki, a w szczególności zlecanie wydawania i przyjmowania składników majątkowych,
5) nadzorowanie i realizowanie decyzji stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka funkcjonującego w Placówce,
6) nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w Placówce, w ramach którego dyrektor:
a) dokonuje oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej pracowników,
b) zapewnia bieżącą informację o obowiązujących przepisach prawa,
c) udziela pracownikom pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem,
d) jest odpowiedzialny za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i udziela im pomocy w sprawach dokształcania,
e) inspiruje pracowników do podejmowania działań innowacyjnych,
7) współpraca z organizacjami, samorządami i związkami zawodowymi działającymi na terenie Placówki,
8) inicjowanie i utrzymywanie współpracy Placówki ze środowiskiem lokalnym.

STAŁY ZESPÓŁ DO SPRAW OKRESOWEJ OCENY SYTUACJI DZIECKA
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,
2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny,
4) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
6)  przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
7) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,
8) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.
3. Do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego MOPR, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.
4. Do zadań Zespołu należy:
1) ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
2) analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
3) modyfikowanie planu pomocy dziecku ,
4) monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
5) ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
6) ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,
7) informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej,
8) formułowanie pisemnego wniosku dotyczącego zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane