Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds kancelarii i archiwizacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor do spraw kancelarii i archiwizacji.

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiadają wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.


III. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2)      umiejętność organizacji pracy, samodzielnego planowania pracy na stanowisku,

3)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych; dobra znajomość obsługi komputera, dokładność, rzetelność.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      wymiar czasu pracy: cały etat,

3)      umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.


O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282).


VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1)      prowadzenie rejestru dokumentów wpływających do MOPR oraz ich kolportaż,

2)      przygotowywanie korespondencji wytwarzanej w MOPR do wysłania (kopertowanie, wpisywanie do rejestrów),

3)      rozliczanie faktur za wysłaną korespondencję oraz pozostałych płatności dla Poczty Polskiej,

4)      dystrybucja (zanoszenie) korespondencji do instytucji współpracujących z MOPR,

5)      przygotowywanie zamówień publicznych i umów, w tym z dystrybutorem  korespondencji, z zakresu zadań przypisanych do stanowiska,

6)      prowadzenie wszelkich spraw MOPR związanych z archiwizacją dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów,

7)      prowadzenie składnicy akt MOPR,

8)      sporządzanie sprawozdań, innej dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy,

9)      uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej i innych w MOPR,

10)  współdziałanie w zakresie obsługi sekretariatu i składnicy akt MOPR,

11)  przygotowywanie pism na polecenie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora MOPR,

12)  obsługa spotkań Dyrektora i Zastępcy Dyrektora MOPR.

 

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      oświadczenie o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 15.05.2020r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 15.05.2020r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij