Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - informatyk

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Informatyk

II. Wymagania konieczne:

o stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej


III. Wymagania dodatkowe:

1)       znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego ,

2)      znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi ,

3)      znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych ,

4)      biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,

5)      co najmniej dobra znajomość relacyjnych baz danych MS SQL, Firebird oraz umiejętność zarządzania nimi,

6)      dobra znajomość systemów Microsoft Windows Server 2008 oraz usług katalogowych,

7)      co najmniej podstawowa znajomość systemów Linux ( CentOS ),  

8)      znajomość zasad licencjonowania oprogramowania,

9)      znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie dokumentacji  technicznej.


IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

3)      umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.


O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282).


VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1)      współdziałanie z informatykiem zatrudnionym w MOPR,

2)      administrowanie siecią komputerową MOPR,

3)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w MOPR,

4)      koordynowanie oraz odpowiedzialności za rozwiązywanie  bieżących problemów informatycznych,

5)      pełnienie funkcji administratora systemów,

6)      archiwizowanie danych,

7)      instalacja i aktualizacja oprogramowania,

8)      stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ujawnieniem,

9)      profilaktyka antywirusowa,

10)  nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych baz danych,

11)  czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,

12)  usuwanie zgłoszonych usterek lub zgłaszanie ich do serwisu,

13)  przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych pracownikom MOPR,

14)  inspirowanie i realizacja nowych wdrożeń informatycznych,

15)  ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, dysponowanie nimi oraz oceny celowości i stopnia wykorzystania,

16)  przygotowywanie urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników zawierających dane osobowe do likwidacji,

17)  koordynowanie i organizacja szkoleń pracowników MOPR w zakresie wdrażanych technik komputerowych,

18)  nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej w MOPR, inicjowanie zadań z zakresu jej modernizacji,

19)  dokonywanie zakupów  mających na celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w MOPR a w szczególności sprzętu komputerowego, drukarek, programów,

20)  rozwijanie i prowadzenie strony internetowej MOPR,

21)  umieszczanie informacji dostarczanych przez pracowników MOPR mających obowiązek dbania o aktualizacje strony MOPR.

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 31 stycznia 2020r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 31 stycznia 2020r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij