Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownicze uczędnicze - kierownik OIK

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko kierownicze urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiadają:

1)       obywatelstwo polskie, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

2)      wykształcenie wyższe,

3)      specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ,

4)      co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,

5)      posiadają 5 lat staż pracy zawodowej.

III. Wymagania dodatkowe:

1)      wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, praca socjalna, nauki o rodzinie,

2)      doświadczenie w pracy z zakresu interwencji kryzysowej,

3)      doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

5)      umiejętności kierownicze i organizatorskie.


O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1508 ze zm.).

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      praca administracyjno-biurowa związana z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych, podejmowaniem decyzji, zarządzaniem podległymi pracownikami,

3)      wymiar czasu pracy: cały etat,

4)      umowa o pracę na czas określony z  możliwością zawarcia  umowy na czas nieokreślony.


VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1)      koordynowanie pracy poszczególnych pracowników OIK,

2)      poradnictwo specjalistyczne dla rodzin i osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

3)      przeprowadzanie interwencji domowych w sytuacjach kryzysowych,

4)      sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań,

5)      współuczestniczenie w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych programów,

6)      diagnozowanie problemów klientów i kierowanie do specjalistów,

7)      udzielanie informacji o możliwościach korzystania z form pomocy społecznej,

8)      monitorowanie przebiegu interwencji,

9)      sporządzanie pism, sprawozdań statystycznych i merytorycznych analiz,

10)  ustalanie grafików pracy poszczególnych pracowników.

 

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 19.07.2019r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 19.07.2019r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij