Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w DSR

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiadają wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

III. Wymagania dodatkowe:

1)      preferowane wykształcenie wyższe  prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,

2)      doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego,

3)      znajomość przepisów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa wychowywaniu dzieci, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

4)      umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych,

5)      systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, pracy z klientami,

6)      radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      wymiar czasu pracy: cały etat,

3)      umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.).

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1)       udzielanie klientom MOPR informacji o przysługujących im świadczeniach wychowawczych i wydawanie klientom MOPR niezbędnych formularzy,

2)       przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych wraz z wymaganymi załącznikami oraz ewentualna pomoc w ich wypełnianiu,

3)       ustalanie uprawnień do świadczeń wychowawczych,

4)       sporządzanie projektów decyzji administracyjnych,

5)       sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń wychowawczych, przekazów, przelewów,

6)       prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń wychowawczych,

7)       windykacja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

8)       wprowadzanie danych dotyczących świadczeń wychowawczych do programów informatycznych oraz biegłe ich obsługiwanie,

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      oświadczenie o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 29.05.2019r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 29.05.2019r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij