Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko kierownicze urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo: polskie, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

2)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)      posiadają wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, praca socjalna, nauki o rodzinie,

4)      posiadają 5 lat staż pracy zawodowej, w tym  3 lata na stanowisku  związanym z kierowaniem ludźmi.

III. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2)      doświadczenie zawodowe  w kierowaniu zespołem pracowników,

3)      umiejętności kierownicze i organizatorskie.

IV.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      praca administracyjno-biurowa związana z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych, podejmowaniem decyzji, zarządzaniem podległymi pracownikami,

3)      wymiar czasu pracy: cały etat,

4)      umowa o pracę na czas określony z  możliwością zawarcia  umowy na czas nieokreślony.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1)      koordynowanie pracy poszczególnych pracowników OIK,

2)      poradnictwo specjalistyczne dla rodzin i osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

3)      przeprowadzanie interwencji domowych w sytuacjach kryzysowych,

4)      sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań,

5)      współuczestniczenie w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych programów,

6)      diagnozowanie problemów klientów i kierowanie do specjalistów,

7)      udzielanie informacji o możliwościach korzystania z form pomocy społecznej,

8)      monitorowanie przebiegu interwencji,

9)      sporządzanie pism, sprawozdań statystycznych i merytorycznych analiz,

10)  ustalanie grafików pracy poszczególnych pracowników.

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 28.03.2019r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 28.03.2019r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij