Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Nabór na stanowisko podinspektor w DSR

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie  i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.


III. Wymagania dodatkowe:

1)      wykształcenie wyższe  prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,

2)      doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego,

3)      znajomość przepisów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych,

4)      systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, pracy z klientami,

5)      radzenie sobie w sytuacjach stresowych i w pracy pod presją ograniczeń czasowych.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1)         udzielanie klientom MOPR informacji o przysługujących im świadczeniach z funduszu alimentacyjnego ,wydawanie niezbędnych formularzy,

2)         przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego  oraz ewentualna pomoc w ich wypełnianiu,

3)         ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie właściwie zgromadzonych dokumentów,

4)         zgodnie z przepisami naliczanie wysokości przyznanych świadczeń,

5)         sporządzanie decyzji związanych z przyznaniem lub odmową przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

6)         sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazów, przelewów,

7)        windykacja należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej,

8)        podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych, współpraca z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne, współpraca z urzędem pracy i starostwem w zakresie aktywizacji zawodowej,

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      wymiar czasu pracy: cały etat,

3)      umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.


O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).


VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz.1260),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      podpisaną klauzulę informacyjną dla osoby rekrutowanej zgodnie z RODO,

9)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 27 lipca 2018r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 27.07.2018r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij