Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzednicze podinspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor  w Dziale Świadczeń Rodzinnych

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      wykształcenie średnie,

2)      posiadają obywatelstwo polskie,

3)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

4)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

6)      umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

7)      znajomość przepisów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

8)      systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, pracy z klientami,

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)      wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracja,

2)      doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego,

3)      umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych,

4)      radzenie sobie w sytuacjach stresowych i w pracy pod presją ograniczeń czasowych.


IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      praca administracyjno – biurowa związana z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych, obsługa klienta, prowadzenie postępowań administracyjnych przygotowywanie decyzji administracyjnych, generowanie list wypłat świadczeń.,

3)      wymiar czasu pracy: cały etat,

4)      umowa o pracę na zastępstwo minimum rok.


O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz 902 z późn. zm.).


VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1)       udzielanie klientom MOPR informacji o przysługujących im świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i świadczeniach rodzinnych,

2)       wydawanie klientom MOPR niezbędnych formularzy,

3)       przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz ewentualna pomoc w ich wypełnianiu,

4)       przyjmowanie dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz uprawnienia do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

5)       ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych na podstawie właściwie zgromadzonych dokumentów,

6)       zgodnie z przepisami naliczanie wysokości przyznanych świadczeń,

7)       sporządzanie decyzji związanych z przyznaniem lub odmową przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, a także w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

8)       sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, przekazów, przelewów,

9)       prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

10)   windykacja należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

11)   podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych, współpraca z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne, współpraca z urzędem pracy i starostwem w zakresie aktywizacji zawodowej,

12)   bieżące załatwianie korespondencji dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz wydawanie klientom stosownych zaświadczeń,

13)   wprowadzanie danych dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych do programów informatycznych oraz biegłe ich obsługiwanie,

14)   wykonywanie zadań sumiennie, prawidłowo, terminowo i bezstronnie,

15)   samodoskonalenie zawodowe, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach,

16)   współdziałanie z pozostałymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

17)   znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, norm ogólnych oraz przepisów wewnętrznych, regulaminów, zarządzeń, instrukcji dotyczących wykonywania pracy,

 

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (druk w załączeniu),

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie),

5)      kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz 902 z późn. zm.),

6)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 25  maja 2018r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 25  maja 2018r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij