Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Nabór na kandydata na stanowisko Animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nabór na kandydata na stanowisko Animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Świnoujście, dnia 02.02.2017r.


OGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu budynek B przy ul. Kościuszki 11
poszukuje kandydatów do pracy na  stanowisko: Animatora obiektu sportowego

I.  Określenie  stanowiska
Animator obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

II.  Wymagania niezbędne:
•    Ukończony 18 rok życia,
•    Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
•    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
•    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,
•    Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j. t. z 2014 poz. 715 ze zm.).
III.   Wymagania dodatkowe:
•    Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
•    Przygotowanie pedagogiczne,
•    Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
IV.   Zakres wykonywanych czynności:
1.    Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla
1.    dzieci i młodzieży,
2.    osób dorosłych i seniorów,
3.    osób niepełnosprawnych,
4.    rodzin.
2.    Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
3.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
4.    Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
5.    Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
6.    Promocja Gminy Świnoujście poprzez działalność prowadzoną na obiektach Orlik.
7.    Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8.    Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
9.    Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.
10.    Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.
V.   Wymagane dokumenty:
•    Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.)",    
•    Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
•    Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
•    Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
•    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
•    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
•    Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
VI.   Miejsce wykonywania pracy – Boisko ORLIK Świnoujście, ul. Kościuszki 11.
VII.  Forma i okres zatrudnienia – Umowa zlecenie w godzinach ustalonych w regulaminie, który
         określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012" w Świnoujściu (69 godzin    
         miesięcznie).
VIII. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 23 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 budynek B przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu z dopiskiem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012″.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij