Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej ...

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Świnoujście, dnia 26 stycznia 2015 r.
WOS.6220.11.3.2014.2015.AS
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
 
z a w i a d a m i a   s i ę
wszystkie strony w sprawie,
 
iż Prezydent Miasta Świnoujście wszczął postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej
w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. 11-go Listopada) w Świnoujściu, z przyłączami i zewnętrzną instalacją.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu, reprezentowanej przez pełnomocnika.
 
W związku z powyższym informuje się, iż:
 
z aktami sprawy (wnioskiem, kartą informacyjną wraz z załącznikami) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska
i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º (w dni powszednie).    
 
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
 
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 26 stycznia 2015 r.
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij