W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie kompleksu wojskowego

XML

Treść

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 10 listopada 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie kompleksu wojskowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) a także w związku z Uchwałą Nr LIV/404/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie kompleksu wojskowego

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście, w zakresie ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór

Projekt planu zostanie udostępniony do publicznego wglądu w dniach 
od 18 listopada 2020 r. do 08 grudnia 2020 r. poprzez:

- bezpośredni kontakt i obsługę w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod numerem: 91 327 86 77 lub mailowo pod adresem: wua@um.swinoujscie.pl

- zamieszczenie projektu planu na stronie internetowej: http:// bip.um.swinoujscie.pl 
(zakładka: tablica ogłoszeń - dokumenty wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia)

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 01 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w sali nr 1 o godz. 12.00.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świnoujście na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: uwagi-wua@um.swinoujscie.pl albo za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Jednocześnie zawiadamia się, iż na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (o ochronie danych „RODO”) informuję, że pełen zakres informacji o ochronie przetwarzanych danych osobowych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.swinoujscie.pl, zakładka: tablica ogłoszeń (dokument wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia) 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane