Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Informuję, iż rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania opartego na paliwie węglowym.
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w roku 2018 to 200 000 zł.
 
Nabór trwa od 01 lutego do 31 lipca tego roku.
Wszystkie osoby chcące skorzystać z dotacji są zobowiązane w terminie, o którym mowa wyżej, złożyć wniosek zgodnie z obowiązującym wzorem.
Wniosek o udzielenie dotacji składa się:
1.      pisemnie osobiście lub działając przez ustanowionego pełnomocnika w przypadku wskazania pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek, pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej).
2.      w Urzędzie Miasta na Stanowisku Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Świnoujście.
3.      za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Świnoujście.
 
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów (bądź oryginały dokumentów okazać w chwili składania wniosku):
1.        dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym;
2.        protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają);
3.        umowę z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagają);
4.        dokumenty świadczące o poniesionych kosztach takie jak rachunki, faktury VAT,
z potwierdzeniem ich zapłaty. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na w/w dokumentach finansowych, należy dodatkowo dołączyć kosztorys powykonawczy;
5.        w uzasadnionych przypadkach wymagane są także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz
z projektem;
6.        dokument stwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.
 
Ponadto informuję, iż warunkiem ubiegania się o dotację jest wymiana źródeł ciepła, która polega na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania, takiego jak:
1.        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2.        ogrzewanie gazowe, elektryczne lub wykorzystujące odnawialne źródło energii.
 
Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta faktur VAT lub rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, jednak nie więcej niż 10.000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków związanych
z realizacją zadania po jego zakończeniu.
 
  wniosek.doc
  wniosek.pdf

Załączniki

wniosek.doc doc, 66 kB metryczka
wniosek.pdf pdf, 214 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij