Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Zawiadomienie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 28 maja 2012 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu realizowanego w ramach projektu pn. Transgraniczne Połączenie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


WOS.6220.3.4.2015                                                      Świnoujście dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
 
 
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w związku z art. 74 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.).
 
 
 
Prezydent Miasta Świnoujście
 
 
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 14 sierpnia 2015 r. została zmieniona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana w dniu 28 maja 2012 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu realizowanego w ramach projektu pn. Transgraniczne Połączenie Pomiędzy Świnoujściem a Gminą Heringsdorf”, sygnatura sprawy WOS.6220.12.7.2011.2012.BZ. Obecna nazwa przedsięwzięcia brzmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu na odcinku od granicy Państwa do ul. Leśmiana”.
Z w/w decyzją wraz z aktami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.       
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, wniesione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                             
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 20 sierpnia 2015 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij