Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
 
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)  oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego)
 
zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic:
Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 31 sierpnia 2015 r. do 28 września 2015 r. 
w godzinach od 12ºº do 14ºº
w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5,
w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 227 (II piętro)
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 września 2015 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy  
ul. Wojska Polskiego 1/5 w sali nr 1 (parter) o godz. 14ºº.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Świnoujście  
w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2015 r.


Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy  ul. Wojska Polskiego 1/5  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19 października 2015 r. Uwagi  i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl.
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
  mgr inż. Barbara Michalska
       Zastępca Prezydenta

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij