Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Prezydent Miasta Świnoujście działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) ogłasza, że przystąpiono do procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście”.

    W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 10.07.2015 r. do 21.08.2015 r. W podanym terminie można zapoznać się z dokumentami sprawy:
1.    Projektem dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście”,
2.    Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście”.

Projekt Planu oraz Prognoza wraz z formularzem konsultacji, dostępny jest na stronie www.swinoujscie.pl, http://bip.um.swinoujscie.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów. Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularz konsultacji należy przekazywać do dnia 21 sierpnia 2015 roku:
1.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: wos@um.swinoujscie bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
2.     pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Świnoujście,
3.    ustnie do protokołu w czasie pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w pok. 204 w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście,
4.    osobiście poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 21 sierpnia 2015 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.
Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane uzasadnienie zawierające w szczególności ustosunkowanie się Prezydenta Miasta Świnoujście do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście” jest dokumentem,
w którym wyznacza się kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami, zaopatrzenie
w ciepło i energię. Dokument określa konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesienia efektywności energetycznej, oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pliki do pobrania
:
1.    Projekt dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście”
2.    Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście”
3.    Formularz zgłaszania uwag - .pdf
4.    Formularz zgłaszania uwag - .doc

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij