Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia - budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych obejmujących odcinek od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Łużyckiej.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


WOS.6220.12.7.2015.SN                                                Świnoujście dnia 03 lipca 2015 r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. , poz. 267)
 
 
 
z a w i a d a m i a   s i ę
wszystkie strony w sprawie,
 
 
iż na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w dniu 02 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, sygnatura sprawy WOS.6220.12.5.2015. SN, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych obejmujących odcinek od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Łużyckiej.
W związku z powyższym informuje się, iż :
z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º.  w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, wniesione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                              
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij