Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Obwieszczenie dotyczące przebudowy sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. 11-go Listopada) w Świnoujściu, z przyłączami i zewnętrzną instalacją”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Świnoujście, dnia 30 marca 2015 r.
WOS.6220.11.7.2014.2015.AS
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście 
z dnia 30 marca 2015 r. 
 
Prezydent Miasta Świnoujście działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.),
zawiadamia strony postępowania,
iż w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku
od ul. Krzywej do ul. 11-go Listopada) w Świnoujściu, z przyłączami i zewnętrzną instalacją”, wydane zostało postanowienie z dnia 23 marca 2015 r. sygnatura sprawy: WOS.6220.11.6.2014.2015.AS o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
 
W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy, w tym:
1.      wnioskiem złożonym przez Pana Andrzeja Rychlickiego,
2.      opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,
3.      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, 
 
zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35 c, pok. 204 w dni robocze w godzinach od 7³° do 15³º.
 
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
 
Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 30 marca 2015 r.
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij