Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
pok. 321A,321B,322,323,317,316,315,311 (III piętro)
tel.  91 321 27 70
e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl

Kierownictwo:
Wioletta Nawrocka – naczelnik,
p. 321B (III piętro)
tel. 91 327 85 87

Sylwester Sowała – z-ca naczelnika,
- nadzór nad bieżącym utrzymaniem fontann i toalet miejskich,
p. 321A (III piętro)
tel. 91 327 86 75

Godziny pracy:
7:30 – 15:30

Zadania  Wydziału  Infrastruktury i Zieleni Miejskiej:
1)    zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
2)    kontrola zarządców nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,
3)    planowanie przedsięwzięć remontowych i rozbiórkowych na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa, ich przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,
4)    przedkładanie Prezydentowi opinii w zakresie wykorzystania przez jednostki organizacyjne Miasta środków na remonty prowadzone przez te jednostki,
5)    zarządzanie cmentarzami komunalnymi, nadzór nad realizacją umów w zakresie prawidłowego administrowania i utrzymania cmentarzy, planowanie i opiniowanie projektów zagospodarowania terenów cmentarzy,
6)    zarządzanie i kształtowanie zieleni w Mieście, pielęgnacja zieleni i planowanie nowych nasadzeń,
7)    utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i krajowych, przygotowywanie planów wycinki chorych i uszkodzonych drzew oraz planowanie nowych nasadzeń,
8)    zarządzanie systemem melioracji szczegółowej zlokalizowanej na terenach zurbanizowanych Miasta,
9)    nadzór nad bieżącym utrzymaniem toalet miejskich,
10)    nadzór nad istniejącymi elementami małej architektury i pomnikami, planowanie i uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów oraz tzw. mebli ulicznych,
11)    pobieranie i rozliczanie opłaty targowej na Pchlim Targu pod nadzorem merytorycznym i finansowym Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
12)    opieka nad grobami i miejscami pamięci narodowej,
13)    prowadzenie spraw dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych,
14)    wykonywanie wszystkich czynności w zakresie zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz drogowymi obiektami inżynierskimi (w szczególności: bieżące utrzymanie dróg, odwodnienia, oświetlenia, a także urządzeń sygnalizacji drogowej świetlnej i monitoringu miejskiego), z wyłączeniem remontów inwestycyjnych i inwestycji,
15)    zgłaszanie propozycji do planów rocznych i wieloletnich urządzeń oświetlenia dróg publicznych i wewnętrznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także urządzeń sygnalizacji drogowej świetlnej i monitoringu miejskiego,
16)    planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Miasta,
17)    prowadzenie ewidencji i sprawozdań oraz przeglądów w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich,
18)    prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych,
19)    wydawanie zezwoleń dotyczących zajęć pasa dróg publicznych, w tym m.in. na potrzeby prowadzenia robót, umieszczania urządzeń i obiektów oraz umieszczania reklam,
20)    opracowanie i uzgadnianie tymczasowych zmian w organizacji ruchu drogowego, przekazywanie do opiniowania na stanowisko Inżyniera Ruchu Drogowego,
21)    realizacja zadań z zakresu art. 8 pkt 2 i 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
22)    realizacja zadań w zakresie polityki energetycznej i efektywności energetycznej,
23)    współpraca z Inżynierem Ruchu Drogowego w zakresie finansowania zadań wynikających z realizacji zadań na samodzielnym stanowisku,
24)    nadzór i organizacja Strefy Płatnego Parkowania,
25)    analiza opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,
26)    realizacja zdań wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.Pracownicy komórki organizacyjnej:

Grażyna Melerska – główny specjalista,
- zadania z zakresu zarządzania systemem melioracyjnym na terenach Miasta,
- zadania z zakresu zarządzania działalnością cmentarzy komunalnych,
- zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
 tel. 91 321 45 74,
pok. 316 (III piętro)

Jagoda Kieruzel – podinspektor,   
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem Zdrojowym,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
  względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw,
tel. 91 321 27 70,
pok. 317 (III piętro)

Aleksandra Stankiewicz – podinspektor,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem im. Chopina,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
  względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw,
tel. 91 321 27 70,
pok. 317 (III piętro)

Małgorzata Parzybut – podinspektor

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni wysokiej w mieście,

tel. 91 321 27 70,
pok. 317 (III piętro)

Leszek Kozłowski – inspektor,    
- zadania z zakresu planowania i realizacji remontów gminnych obiektów oświatowych, ich
  przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,
- zadania związane z planowaniem i realizacją rozbiórek obiektów gminnych,
tel. 91 321 45 74,
pok. 316 (III piętro)

Mateusz Pater – podinspektor,
- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu
  Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
- kontrola zarządców nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i
   Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,
- nadzór techniczny związany z  placami zabaw,
tel. 91 321 45 74,
pok. 316 (III piętro)

Lilia Kryczka – podinspektor,
- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim,
tel. 531 666 207,
Biuro Targowiska,

Anna Kulig – pracownik administracyjny,
- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim,
tel. 535 222 519,
Biuro Targowiska,


Urszula Miśkowska Kozioł - Inspektor
- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,

tel. 91 327 87 57
pokój 315 (III piętro)


Anna Borawska – Podinspektor

- obsługa kancelaryjna wydziału

 tel. 91 327 86 75

pokój 322 (III piętro)Włodzimierz Bogdał – Główny Specjalista
- bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulic,

tel. 91 321 57 17
pokój 323


Tomasz Szczur – Główny Specjalista

- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej oraz świątecznej dekoracji świetlnej Miasta,

tel. 91 321 57 17
pokój 323


Danuta Gorzkowicz – Podinspektor
- prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych,

- prowadzenie ewidencji i sprawozdań w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich,

- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,

tel. 91 327 87 57
pokój 315

Wojciech Listowski – Inspektor
- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,

- opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych zmian w organizacji ruchu drogowego,

tel. 91 327 87 57
pokój 315

Dominika Piekarz - Podinspektor - zastępstwo Julianna Nieznańska – Podinspektor
- zarządzanie strefą płatnego parkowania w Mieście,

- bieżące utrzymanie dróg,

tel. 91 321 43 72
pokój 311

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij