Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ)

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
pok. 321A,321B,322,323,317,316,315,311 (III piętro)
tel.  91 321 27 70
e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl

Kierownictwo:
Wioletta Nawrocka – naczelnik,
p. 321B (III piętro)
tel. 91 327 85 87

Sylwester Sowała – z-ca naczelnika,
- nadzór nad bieżącym utrzymaniem fontann i toalet miejskich,
p. 321A (III piętro)
tel. 91 327 86 75

Godziny pracy:
7:30 – 15:30

ZADANIA  WYDZIAŁU  INFRASTRUKTURY I ZIELENI MIEJSKIEJ:
1)    zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
2)    kontrola zarządców nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i
       Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,
3)    tworzenie baz danych obejmujących dane wejściowe do procesów przygotowania i
       realizacji zadań remontowych oraz ich analiza,
4)    planowanie przedsięwzięć remontowych na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa, ich przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,
5)    przedkładanie Prezydentowi opinii w zakresie wykorzystania przez jednostki organizacyjne Miasta środków na remonty prowadzone przez te jednostki,
6)    zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
7)    zarządzanie zielenią miejską,
8)    zarządzanie zielenią zlokalizowaną w pasach drogowych oraz na terenach nieruchomości
       będących własnością lub w posiadaniu Miasta,
9)    zarządzanie systemem melioracyjnym na terenach Miasta,
10)    nadzór nad bieżącym utrzymaniem toalet miejskich,
11)    nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,

12)      zarządzanie drogami i ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych Miasta, w tym:
a)       bieżące utrzymanie dróg publicznych, dróg wewnętrznych i drogowych obiektów inżynierskich,
b)      bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulic,
c)       bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej oraz świątecznej dekoracji świetlnej Miasta,
d)      prowadzenie ewidencji i sprawozdań w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich,
e)       prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych,
f)       prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,
g)      opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych i stałych zmian w organizacji ruchu drogowego,
h)      dokonywanie okresowych pomiarów i analiz natężenia i struktury ruchu drogowego,
i)       zarządzanie strefą płatnego parkowania w Mieście,
j)      wykonywanie zadań z zakresu art. 18 oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
13)      nadzór nad wykonywaniem zadań własnych Miasta powierzonych spółkom:
a)       Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.Pracownicy komórki organizacyjnej:

Grażyna Melerska – główny specjalista,
- zadania z zakresu zarządzania systemem melioracyjnym na terenach Miasta,
- zadania z zakresu zarządzania działalnością cmentarzy komunalnych,
- zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
 tel. 91 321 45 74,
pok. 316 (III piętro)

Jagoda Kieruzel – podinspektor,   
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem Zdrojowym,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
  względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw,
tel. 91 321 27 70,
pok. 317 (III piętro)

Aleksandra Stankiewicz – podinspektor,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni w mieście wraz z Parkiem im. Chopina,
- zadania z zakresu opiniowania planów zagospodarowania i projektów wykonawczych pod
  względem zieleni,
- nadzór nad elementami małej architektury i pomnikami,
- zadania związane z  placami zabaw,
tel. 91 321 27 70,
pok. 317 (III piętro)

Małgorzata Parzybut – podinspektor

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni wysokiej w mieście,

tel. 91 321 27 70,
pok. 317 (III piętro)

Leszek Kozłowski – inspektor,    
- zadania z zakresu planowania i realizacji remontów gminnych obiektów oświatowych, ich
  przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie,
- zadania związane z planowaniem i realizacją rozbiórek obiektów gminnych,
tel. 91 321 45 74,
pok. 316 (III piętro)

Mateusz Pater – podinspektor,
- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu
  Państwa, w zakresie ich właściwej technicznej eksploatacji,
- kontrola zarządców nieruchomości, którzy administrują mieniem komunalnym Miasta i
   Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym,
- nadzór techniczny związany z  placami zabaw,
tel. 91 321 45 74,
pok. 316 (III piętro)

Lilia Kryczka – podinspektor,
- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim,
tel. 531 666 207,
Biuro Targowiska,

Anna Kulig – pracownik administracyjny,
- zadania z zakresu administrowania Targowiskiem Miejskim,
tel. 535 222 519,
Biuro Targowiska,


Urszula Miśkowska Kozioł - Inspektor
- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,

tel. 91 327 87 57
pokój 315 (III piętro)


Anna Borawska – Podinspektor

- obsługa kancelaryjna wydziału

 tel. 91 327 86 75

pokój 322 (III piętro)Włodzimierz Bogdał – Główny Specjalista
- bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulic,

tel. 91 321 57 17
pokój 323


Tomasz Szczur – Główny Specjalista

- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej oraz świątecznej dekoracji świetlnej Miasta,

tel. 91 321 57 17
pokój 323


Danuta Gorzkowicz – Podinspektor
- prowadzenie spraw związanych z podziałami i regulacją pasów drogowych,

- prowadzenie ewidencji i sprawozdań w zakresie dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich,

- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,

tel. 91 327 87 57
pokój 315

Wojciech Listowski – Inspektor
- prowadzenie postępowań, w tym wydawanie zezwoleń, postanowień, opinii dotyczących dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz z wymogów innych przepisów,

- opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych zmian w organizacji ruchu drogowego,

tel. 91 327 87 57
pokój 315

Dominika Piekarz - Podinspektor - zastępstwo Julianna Nieznańska – Podinspektor
- zarządzanie strefą płatnego parkowania w Mieście,

- bieżące utrzymanie dróg,

tel. 91 321 43 72
pokój 311


Łukasz Szłapa – Inspektor
- opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie stałych zmian w organizacji ruchu drogowego,

- dokonywanie okresowych pomiarów i analiz natężenia i struktury ruchu drogowego,

- wykonywanie zadań z zakresu art. 18 oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
-  nadzór nad wykonywaniem zadań własnych Miasta powierzonych spółkom:
a)       Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.


tel. 91 321 43 72
pokój 311

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij