Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP)
Urząd Miasta Świnoujście
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego ½
I piętro, pok. 106-109
II piętro, pok. 206, 208, 209

telefon główny
+48 91 321 54 46
faks
+ 48 91 327 85 86

email główny
wzd@um.swinoujscie.pl

godziny pracy 7.30-15.30


Gabriela Flis-Niśkiewicz – naczelnik
- nadzór nad realizacją zadań należących do właściwości wydziału:
- wystawianie tytułów wykonawczych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy społecznej
tel.: +48 91 322 42 11
II piętro, pokój nr 209


Zakres działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej:
1)    wypracowywanie i realizacja założeń polityki zdrowotnej na terenie Miasta, w tym w szczególności:
a)    opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
b)    pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
c)    kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej we współpracy z kadrą pedagogiczną i pielęgniarkami szkolnymi,
2)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją zakładów opieki zdrowotnej,
3)    podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem patologii społecznych,
4)    podejmowanie działań związanych z realizacją opracowywanych na terenie Miasta strategii i programów w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia oraz w zakresie polityki społecznej,
5)    prowadzenie spraw związanych z organizacją opieki nad dziećmi do lat trzech,
6)    organizowanie konkursów na stanowiska kierowników podległych wydziałowi jednostek organizacyjnych Miasta,
7)    potwierdzanie uprawnień krwiodawców do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Świnoujściu, wg odrębnie ustalonych zasad,
8)    prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
9)    prowadzenie spraw związanych z działalnością zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
10)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
11)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
12)    koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu podejmowanych w sprawach organizacji pozarządowych,
13)    prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
14)    współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
15)    prowadzenie współpracy z aptekami w zakresie i ustalania harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
16)    nadzór nad realizacją zadań powierzonych:
a)    Szpital Miejski im. Jana Garduły sp. z o.o.,
b)    Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
c)    Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie,
d)    Żłobkowi Miejskiemu,
e)    Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Krystyna Hupałowicz  - inspektor
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego
tel:. 91 327 86 96
I piętro, pokój nr 108

Piotr Stankiewicz - inspektor
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego
tel:. 91 327 86 96
I piętro, pokój nr 108

Magdalena Dziubińska – inspektor
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- nadzór nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat trzech (żłobki)
tel.: 91 327 85 86
II piętro, pokój nr 208

Katarzyna Jończyk - inspektor
- opracowywanie, zlecanie, realizacja programów w zakresie ochrony zdrowia, organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
- współpraca z aptekami w zakresie ustalania harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
- wydawanie legitymacji dla krwiodawców, potwierdzających ulgi na korzystanie z komunikacji miejskiej w  Świnoujściu
tel.: 91 327 85 86
II piętro, pokój nr 208

Edyta Strupczewska - inspektor
- wykonywanie czynności księgowych na potrzeby Wydziału poprzez obsługę modułów programu „Ratusz”: dysponent, przelewy
- opracowywanie informacji zbiorczych w zakresie mienia komunalnego jednostek organizacyjnych podlegających wydziałowi
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych
tel.: 91 321 54 46
I piętro, pokój nr 107

Małgorzata Gralak - inspektor
- prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych na terenie miasta, w tym:
a) przygotowywanie projektów aktów prawnych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nadzór nad ich realizacją, inicjowanie zmian do uchwał podjętych
b) organizowanie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
c) podejmowanie czynności związanych z powołaniem rady działalności pożytku publicznego, a następnie współpraca z powołaną radą
d) prowadzenie spraw z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – realizacja zawartych porozumień
tel.: 91 321 54 46
I piętro, pokój nr 107

Dominika Apanasik - inspektor
- opracowanie i realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
- współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
tel.: 91 321 54 46
 I piętro, pokój nr 107 
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij