Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

pokoje nr: 226 oraz 222, 223, 225 – wejście przez nr 227 (II piętro)

stanowisko WUA na SOI (parter)

telefon:  91 321 31 02
e- mail: wua@um.swinoujscie.pl

godziny pracy wydziału:  7:30 – 15:30
stanowisko SOI (na parterze):  czwartek: 8:30 – 16:30
                                                  pozostałe dni od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30
 
 
Kierownictwo:


Naczelnik Wydziału - Joanna Smalc 

pokój nr 223 (II piętro)

tel. 91 327 86 18


Z-ca Naczelnika - Agnieszka Smolińska-Gałda 

pokój nr 222 (II piętro)

tel. 91 327 86 13

 
Zakres działania komórki organizacyjnej:
 
Dział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (DA) pokój nr 226
Zadania:
1.Zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę;
2. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
3. Wydawanie pozwoleń  na rozbiórkę i przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę;
4. Przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania;
6. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych;
7. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
8. Opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych.

 
Pracownicy:


Aleksandra Bogdał– główny specjalista

pokój nr 226 (II piętro)

tel. 91 327 86 21  (wew. 411)
zadania j.w. w obszarze: Dzielnicy Nadmorskiej, Parku Zdrojowego i pasa parkowo-rekreacyjnego przyległego do Dzielnicy Nadmorskiej, terenu pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Matejki, części śródmieścia w rejonie ul. Sikorskiego (po północnej stronie);
 
Irena Czarnecka – Dimke – główny specjalista

pokój nr 226 (II piętro)

tel. 91 327 86 20  (wew. 415)

zadania j.w. w obszarze: Karsiborza, Przytoru, portu w prawobrzeżnej części miasta,

rejonu osiedla Posejdon, Basenu Północnego i fortów na lewobrzeżu;
 
Katarzyna Drogosz – główny specjalista

pokój nr 226 (II piętro)

tel. 91 327 86 20  (wew. 415) 

zadania j.w. w obszarze położonym na południowy - zachód od. ul. Wojska Polskiego i ul.  11 Listopada (do ul. Grunwaldzkiej), część śródmieścia;
 

Alicja Gąsiorowska – podinspektor

pokój nr 226 (II piętro)

tel. 91 327 86 21  (wew. 411)

zadania j.w. w obszarze Warszowa z wyłączeniem portu, Ognicy, terenów na południe od ul. Grunwaldzkiej, część śródmieścia
 
Anna Sołtykiewicz – inspektor 

pokój nr 226 (II piętro)

tel. 91 327 86 20  (wew. 415)

zadania j.w. w obszarze osiedli na południe od ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. 11 Listopada), część śródmieścia. 


Dział Urbanistyki  (DU)
Zadania:
1.Koordynownie prac planistycznych, w tym m.in. : przygotowywanie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i studium, przygotowanie materiałów dla dokonania wyboru projektanta zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, wykonywanie obowiązków Prezydenta Miasta w zakresie procedury planistycznej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2. Przygotowywanie opinii urbanistycznych; 
3. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
4. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
5. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznych;

6. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i ze studium.

 
Pracownicy:  


Joanna Dąbrowska – główny specjalista

pokój nr 222 (II piętro)

tel. 91 327 86 13  (wew. 359)
zadania j.w.,

informacje dotyczące planów miejscowych:

- plan Dzielnicy Nadmorskiej;
 

Piotr  Górkiewicz  – inspektor

pokój nr 225 (II piętro)

tel.  91 327 86 19  (wew. 361)

zadania j.w.,

informacje dotyczące planów miejscowych:

- część obszaru II (lewobrzeże),

- obszar V (prawobrzeże),

- obszar VI Karsibór;


Anna Majewska – podinspektor

pokój nr 225 (II piętro)

tel. 91 327 86 77  (wew. 438)
zadania j.w.,

informacje dotyczące planów miejscowych:

- plan dzielnicy Przytór – Łunowo;
 
Aleksandra Nagaba – inspektor

pokój nr 225 (II piętro)

tel. 91 327 86 77  (wew. 438)

zadania j.w.,

informacje dotyczące planów miejscowych:

- plan rejonu Basenu Północnego i fortów,

- część obszaru II (lewobrzeże);


Paweł Pelc  – główny specjalista

pokój nr 225 (II piętro)

tel. 91 327 86 19  (wew. 361)
zadania j.w.,
informacje dotyczące planów miejscowych:

- obszar III (lewobrzeże),

- obszar IV (lewobrzeże i prawobrzeże),

- obszar VII (lewobrzeże),

- plany w rejonie śródmieścia.
 
 
Stanowisko Obsługi Interesantów (SOI)
Zadania:

1. Przyjmowanie wniosków;

2. Obsługa interesantów i udzielanie informacji;

3. Wydawanie i rejestracja dzienników budowy.

Pracownik:

Karolina Pyzik

Stanowisko Obsługi Interesantów (parter) 
tel. 321 31 02  (wew. 424) 




Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij