Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Ul. Wojska Polskiego 1/5

Tel.91 327 86 76,  tel/fax 91 327 86 12

Godziny pracy  7:30 – 15-30

Dyżur -   czwartek  8:30 – 16:30                                                               

Naczelnik Małgorzata Borowiec  pok. 208   tel. 91 327 86 12  wen@um.swinoujscie.pl         
 
Zastępca Naczelnika  Wiesława Worożańska-Skorupka   pok.207a      tel. 91 327 86 11
wen@um.swinoujscie.pl
 
Zadania Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami
1)    przejmowanie na własność Miasta nieruchomości Skarbu Państwa,
2)    korzystanie z prawa pierwokupu i wywłaszczania,
3)    przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4)    sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych,
5)    sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz gruntów pod garażami,
6)    sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości w drodze przetargu,
7)    bezprzetargowa sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie i dzierżawę nieruchomości,
8)    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
9)    ustalanie opłat:
a)    adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz podziału nieruchomości,
b)    w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego,
10)    prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę, w tym: za użytkowanie wieczyste od spadkobierców lub samoistnych posiadaczy po użytkownikach wieczystych, którzy zmarli,
11)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem bonifikat,
12)    gromadzenie danych i przygotowywanie informacji niezbędnych do ustalenia spadkobierców – celem przekazania do Biura Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania spadkowego,
13)    prowadzenie spraw związanych z nabyciem spadku przez Miasto, w tym: sporządzanie wniosków/pism do komorników sądowych, uczestniczenie jako pełnomocnik Miasta w czynnościach komorniczych w zakresie spraw dotyczących spadków, prowadzenie/koordynacja czynności związanych z zabezpieczeniem składników majątkowych, przygotowaniem ich do zbycia/likwidacji/przekazania, sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych w sprawie ujawnienia praw własności w odniesieniu do nieruchomości nabytych w drodze spadkobrania przez Miasto,
14)    sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania nieruchomościami na każdy rok budżetowy,
15)    odszkodowania za grunty przejęte do mienia komunalnego na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości i zamiany nieruchomości,
16)    prowadzenie spraw związanych ze sprostowaniem części wspólnych w nieruchomościach,
17)    ustanawianie służebności gruntowych i służebności przesyłu,
18)    prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości i regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Świnoujściu o dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
19)    ewidencjonowanie danych o stanie mienia komunalnego,
20)    kontrola terenów Miasta, w tym: gruntów wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie stosownych umów i/lub zgód oraz gruntów wykorzystywanych bezumownie przez osoby/podmioty nie posiadające tytułu prawnego do ich zajęcia,
21)    nadzór nad wykonywaniem zadań własnych Miasta realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz LOKUM Sp. z o.o.,
22)    prowadzenie spraw związanych z podmiotami zarejestrowanymi w RHB a nie zarejestrowanymi w KRS – w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
23)    prowadzenie spraw związanych z informacjami bankowymi przesyłanymi przez banki w oparciu o art. 59a, zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
24)    prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w art. 10 i 136 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
25)    prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości, o których mowa w art. 11, 18 i 22 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
26)    prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem oraz wygaśnięciem trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami w trybie ustawy Prawo Wodne.
 
Pracownicy Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

1.   Wiesława Worożańska-Skorupka   Zastępca Naczelnika  tel. 91 327 86 11                 pok.207a   II piętro  
wydawanie   zgód na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie urządzeń technicznych, 
służebność gruntowa i przesyłu

2.    Małgorzata Szumlicka  Inspektor  tel. 91 321 37 05, pok.109, I piętro
komunalizacja i prywatyzacja, sprawozdawczość w zakresie mienia komunalnego, ewidencja zasobu gminnego, powiatowego i Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, sprawy związane z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Świnoujście, windykacja zadłużeń z tytułu użytkowania wieczystego

3.   Beata Darnicka  Inspektor  tel. 91 321 37 05,  pok.109, I piętro
komunalizacja i prywatyzacja, sprawozdawczość w zakresie mienia komunalnego, ewidencja zasobu gminnego, powiatowego i Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, sprawy związane z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Świnoujście, windykacja zadłużeń z tytułu użytkowania wieczystego

4.  Julita Śliwińska  Inspektor tel.91 327 86 22, pok.206, II piętro
sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

5.  Katarzyna Orłow  Inspektor   tel.91 327 86 22,  pok.206,  II piętro
sprzedaż nieruchomości na polepszenie zagospodarowania, trwały zarząd, administrowanie

6. Katarzyna Jung Główny Specjalista tel. 91 321 30 65, pok.206, II piętro
nieruchomości Skarbu Państwa – sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd

7.  Renata Gajdecka Inspektor  tel. 91 321 30 65,
pok.206, II piętro
nieruchomości Skarbu Państwa –użytkowanie wieczyste i dzierżawa

8.  Elżbieta Mickiewicz Inspektor   tel.91 327 86 22,  pok.206,  II piętro
aktualizacja opłat  z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, windykacja należności
Skarbu Państwa

9.  Joanna Buczma Inspektor  tel. 91 327 86 23,  pok.210,  II piętro
dzierżawa nieruchomości Gminy

10.   Karina Mikulska-Gawle Inspektor  tel. 91 327 86 23,  pok.209,  II piętro
dzierżawa nieruchomości Gminy

11.   Marta Palmowska Inspektor  tel. 91 327 86 23,  pok.209,  II piętro
dzierżawa nieruchomości Gminy

12.    Anna Leszczyna Inspektor  tel. 91 321 27 41, pok.207,  II piętro
zamiana nieruchomości, odszkodowania w ramach art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, nadzór nad ZGM

13.   Joanna Kaczorowska Inspektor tel. 91 321 27 41,  pok.207,  II piętro
sprzedaż lokali mieszkalnych, sprostowania udziałów części wspólnych nieruchomości 
(wspólnoty mieszkaniowe), nadzór nad ZGM

14.   Lilla Korneluk Główny   Specjalista  tel. 91 327 86 98,
pok.210, II piętro                                                                                            
 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność

15.    Bożena Sosnowska  Inspektor  tel. 91 321 27 41,  pok.207,  II piętro
aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy

16.   Daniel Poronis  Inspektor tel. 91 327 86 78, pok. 324A, III piętro
opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne, zamiany, wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki

17.   Rafał Filiński Inspektor tel. 91 327 86 78, pok. 324A, III piętro
windykacja należności, sprzedaż gruntów pod garażami

18.    Bernadeta Bar  Podinspektor tel. 91 327 86 76 , Stanowisko Obsługi Interesantów, parter
Obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, obsługa
interesantów, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 
 
Procedury realizowane przez Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij