W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

XL sesja Rady Miasta Świnoujście z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie zdalnym zaplanowana na dzień 26 listopada 2020 r. o godz. 9.00

Wersja strony w formacie XML
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 5. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 15. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2019/2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
 24. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 25. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane