W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

XXXII sesja Rady Miasta Świnoujście z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie zdalnym zaplanowana na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 8.00

Wersja strony w formacie XML
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących Rady Miasta i radnych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta Świnoujście za 2019 rok”:
  a/ przedstawienie raportu;
  b/ debata nad raportem;
  c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019:
  a/ przedstawienie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Świnoujście;
  b/ zapoznanie:
  - z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29.04.2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świnoujście sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz informacją o stanie mienia;
  - z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście z dnia 08.06.2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.06.2020 r. do wniosku;
  c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Świnoujście za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za rok 2019;
  d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 16. Zapoznanie z raportami i sprawozdaniami.
 17. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 18. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane