Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

XXII sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 8.00, II część sesji w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 8.00, III część sesji w dniu 6 grudnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek obrad III części XXII sesji RM w dniu 06.12.2019 r. o godz 8.00:
 1. Wznowienie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do LOKUM Sp. z o. o. – docelowo działającej, jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia spółki LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do uzupełnienia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.
 13. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2018/2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Karsibór.
 15. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 16. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad II części XXII sesji RM w dniu 03.12.2019 r. o godz 8.00:
 1. Wznowienie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do LOKUM Sp. z o. o. – docelowo działającej, jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia spółki LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do uzupełnienia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn.: „Karta Wyspiarza” i „Karta Wyspiarza Seniora”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.
 16. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2018/2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Karsibór.
 18. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 19. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad XXII sesji RM w dniu 28.11.2019 r. o godz. 8.00:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 5. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do LOKUM Sp. z o. o. - docelowa działającej, jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia spółki LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do uzupełnienia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn.: „Karta Wyspiarza” i „Karta Wyspiarza Seniora”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.
 25. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2018/2019.
 26. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 27. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij