Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

XV sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 9.00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                                                                              

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, 

która ma się odbyć w dniu 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 900

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie
    międzysesyjnym.
  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
  4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
  5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta Świnoujście za 2018 rok”:

a/przedstawienie raportu o stanie Miasta Świnoujście za rok 2018;
http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1520/27281/raport-o-stanie-miasta-za-2018-rok

b/debata nad raportem;

c/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście wotum zaufania- głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście wotum zaufania

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018:

a/przedstawienie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Świnoujście;Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2018 roku

b/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Szczecinie z dnia 16.04.2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świnoujście sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz informacją o stanie mienia;
Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu
c/ zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście z dnia 14.05.2019 r.w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;Wniosek Komisji Rewizyjnej

d/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta  Świnoujście  w  sprawie  absolutorium za 2018 rok;
Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej

e/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Świnoujście za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za rok 2018;

f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 - głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic portu morskiego w Świnoujściu.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic portu morskiego w Świnoujściu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017 – 2027.
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal (projekt 1).
Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal (projekt 2).
Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu.
Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Świnoujście na lata 2019-2028.Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Świnoujście na lata 2019-2028.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Świnoujście.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
17. Zapoznanie:

a/z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Świnoujście;
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Świnoujście

b/ ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego;Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

c/ z raportem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
Raport z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
18. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
19. Zamknięcie obrad.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij