W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

XML

Treść


 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście informuje
 
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.
 
Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu Prezydent wystąpił do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. Oba organy pozytywnie uzgodniły możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny.
Do dokumentacji dołącza się opinie uzgadniające pozytywnie możliwość odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023” oraz opinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Z treścią projektu „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023” oraz treścią wyżej wymienionych pism można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście, pokój 207 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej pod adresem: bip.um.swinoujscie.pl w zakładce Programy i plany.
Uwagi i wnioski do w/w dokumentów można składać w terminie od dnia 02 grudnia 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Świnoujście,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
drogą elektroniczną na adres:wos@um.swinoujscie.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Świnoujście - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35c pok. 207.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Gminy Miasto Świnoujście.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

12_POS_m.Swinoujscie_14.11.16.pdf
Odstapienie PWIS.pdf
Odstapienie RDOS.pdf
Uchwala Zarzad Wojewodztwa.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane