W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świnoujście na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019

XML

Treść

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świnoujście na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranymi w powyższej sprawie dokumentami tj. :

a/ projektem Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świnoujście na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

b/ opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - (pismo z grudnia 2012 r.,  sygnatura sprawy: WOOŚ.OSZP.410.156.2012.PN), strona 1 i strona 2

c/ opinią sanitarną Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie -  (pismo z dnia 18 grudnia 2012 r. sygnatura sprawy: NNZ.9022.3.27.2012) strona 1 i strona 2.

Ww. dokumenty  pozostają do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (pok. nr  317), w godz. pracy Urzędu  tj. 730 - 1530. Z dokumentacją tą można również zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście: www.swinoujscie.pl  w dziale Konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście w zakładce Programy i plany oraz Komunikaty i obwieszczenia.

Informuję, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.    

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,

-        ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu  Miasta Świnoujście, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (pok. nr  317),

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wos@um.swinoujscie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Świnoujście.


                                                                      z up. Prezydenta Miasta

                                                                      mgr Beata Tułodziecka - Terenda

                                                                      p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony

                                                                            Środowiska i Leśnictwa

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane