Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (hotel min 4* z usługami wczasowo-uzdrowiskowymi i wypoczynkowo-rekreacyjnymi)

WOS.6220.2.11.2017.BZ                                           Świnoujście dnia 18 grudnia 2017 r.


ZawiadomienieNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 ) w związku z art. 74 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ),


Prezydent Miasta Świnoujście


zawiadamia strony postępowania, że w dniu 15 grudnia 2017 r. na wniosek Arkada- Inwest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Merkatora 7 w Szczecinie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (hotel min 4* z usługami wczasowo-uzdrowiskowymi i wypoczynkowo-rekreacyjnymi) z garażami w kondygnacji podziemnej w Świnoujściu na dz. ew. nr 143/9, 145/10” sygnatura sprawy WOS.6220.2.10.2017.BZ.
Z w/w decyzją wraz z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.        
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, wniesione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                              
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 19 grudnia 2016 r.

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (18 grudnia 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (19 grudnia 2017, 14:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij