Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania

Informuję, iż rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania opartego na paliwie węglowym.
Nabór trwa od 01 sierpnia do 31 października tego roku.
Wszystkie osoby chcące skorzystać z dotacji są zobowiązane w terminie, o którym mowa wyżej, złożyć wniosek zgodnie z obowiązującym wzorem.
Wniosek o udzielenie dotacji składa się:
1.    pisemnie osobiście lub działając przez ustanowionego pełnomocnika w przypadku wskazania pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek, pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej).
2.    w Urzędzie Miasta na Stanowisku Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Świnoujście.
3.    za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Świnoujście.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów (bądź oryginały dokumentów okazać w chwili składania wniosku):
1.    dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym;
2.    protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają);
3.    umowę z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagają);
4.    dokumenty świadczące o poniesionych kosztach takie jak rachunki, faktury VAT,
z potwierdzeniem ich zapłaty. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na w/w dokumentach finansowych, należy dodatkowo dołączyć kosztorys powykonawczy;
5.    w uzasadnionych przypadkach wymagane są także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem;
6.    dokument stwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.

Ponadto informuję, iż warunkiem ubiegania się o dotację jest wymiana źródeł ciepła, która polega na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania, takiego jak:
1.    podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2.    ogrzewanie gazowe, elektryczne lub wykorzystujące odnawialne źródło energii.

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta faktur VAT lub rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, jednak nie więcej niż 10.000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków związanych
z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są wydatki poniesione po 26 kwietnia 2017 r., tj. po dniu wejścia w życie Uchwały nr XXXV/276/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych służących ochronie powietrza.

wniosek.doc (66kB) word
wniosek.pdf (215kB) pdf

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (28 lipca 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (28 lipca 2017, 15:06:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij