Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 12 lipca 2017r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Miasto Świnoujście  w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej


  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) ogłaszam  o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej w oparciu o podjętą przez Radę Miasta Świnoujście Uchwałę  Nr XXXVII/288/2017  z dnia 27 kwietnia 2017r.

 Przedmiotem planu jest zmiana zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie intensywności zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem aktualnego stanu własności oraz weryfikacja ustaleń dotyczących obsługi komunikacyjnej wnętrza kwartałów.

Zainteresowani mogą składać na piśmie uwagi i wnioski do projektu prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 sierpnia 2017r. w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Świnoujście.

 

                                                                       PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

                                                                            mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

 


Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (12 lipca 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (12 lipca 2017, 08:35:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij