Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Zalewowej i ul. Odrzańskiej


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 05 lipca 2017r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miasto Świnoujście  w rejonie ul. Zalewowej i ul. Odrzańskiej
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) ogłaszam  o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Zalewowej i ul. Odrzańskiej w oparciu o podjętą przez Radę Miasta Świnoujście Uchwałę  Nr XXXV/270/2017  z dnia 30 marca 2017r.
 
Przedmiotem  planu jest zmiana zapisów obecnie obowiązującego planu w celu przeznaczenia terenu  pod  funkcje związane z przystanią żeglarską wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą oraz zagospodarowanie części terenu na potrzeby związane z zapleczem dla funkcji przystani kajaków i łodzi. Zmianą obejmuje się tereny elementarne o symbolach: 45 UT (część terenu), 45f MNL, 27 KDW, 27a KDW.
 
Zainteresowani mogą składać na piśmie uwagi i wnioski do projektu prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03 sierpnia 2017r. w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Świnoujście.
 
 
 
                                                                PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
                                                                    mgr inż. Janusz Żmurkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (5 lipca 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (5 lipca 2017, 07:30:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij