Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Świnoujście, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej „Komitetem”, wspiera działania Prezydenta Miasta Świnoujście w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy          z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Świnoujściu.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

1.    Komitet liczy nie więcej niż 17 członków, w tym:
1)    nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście,
2)    nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów,
3)    nie więcej niż 2 mieszkańców Gminy Miasta Świnoujście, niebędących członkami stowarzyszeń i niepracujących w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Świnoujście,
4)    nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego,
5)    nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na obszarze Gminy Miasto Świnoujście,
6)    nie więcej niż 2 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
7)    nie więcej niż 1 przedstawiciela podmiotów, innych niż wymienione w pkt 5, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa,
8)    Zastępcę Prezydenta Miasta,
9)    nie więcej niż 1 przedstawiciel jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świnoujście,
10)    nie więcej niż po 1 przedstawicielu każdej z jednostek pomocniczych Gminy Miasto Świnoujście z podobszarów wchodzących w skład obszaru rewitalizacji.
2.    Każdy z członków Komitetu musi być zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
3.    Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2027, którego ostatnim etapem jest opracowanie raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027.
4.    Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
5.    Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

1.    Zgłoszenie woli przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Nabór członków do Komitetu będzie prowadzony w dniach od 07 do 23 czerwca 2017 r.
3.    Informacja o naborze członków do Komitetu  oraz wzór deklaracji dostępny jest:  
1)    na stronie www.swinoujscie.pl  zakładka KOMITET REWITALIZACJI,
2)    na stronie www.bip.um.swinoujscie.pl  zakładka OGŁOSZENIA,
3)    na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta Świnoujście.
4.    Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:  
1)  drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
z dopiskiem „Komitet rewitalizacji”

      2)   bezpośrednio do Urzędu Miasta Świnoujście od poniedziałku do piątku                        
                                                 w godzinach  7.30 -15.30:
 
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów
ul. Wyspiańskiego 35, pok.303
72-600 Świnoujście
tel. 91 327 86 06  wrg@um.swinoujscie.pl


NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE ZGŁOSZENIA:
1)    z datą wpływu po 23.06. 2017 r,
2)    niepodpisane,
3)    przesłane w innej formie niż deklaracja.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona na stronie internetowej:
1)    www.swinoujscie.pl   zakładka   KOMITET  REWITALIZACJI,
2)    www.bip.um.swinoujscie.pl. zakładka   ZARZĄDZENIA  PREZYDENTA,
3)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Świnoujście.


     PREZYDENT MIASTA
(-) mgr inż. Janusz Żmurkiewicz


Świnoujście 06.06.2017

Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji - do pobrania

Druk Deklaracji - do pobrania

Uchwałą Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 11 maja 2017 r


Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (6 czerwca 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (7 czerwca 2017, 14:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij