Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy ul. Legionów w Świnoujściu ”


WOS.6220.5.11.2016.2017.BZ                                         Świnoujście dnia 30 maja 2017 r.
 
 

Zawiadomienie  
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( z. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.).
 
 
Prezydent Miasta Świnoujście
 
 
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 29 maja 2017 r. na wniosek Gminy Miasto Świnoujście została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy ul. Legionów w Świnoujściu ” (działki nr 39/48, 39/43, 39/60, 40/5 obr. 5) sygnatura sprawy WOS.6220.5.10.2016.2017.BZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Z w/w decyzją wraz z aktami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.       
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, wniesione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                             
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 30 maja 2017 r.

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (30 maja 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (31 maja 2017, 08:29:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij