Obwieszczenie o konsultacjach w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji

  Świnoujście, 21 marca 2017 r.

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 21 marca 2017 r.

 

 [start] Na podstawie art. 8 ust.1, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z 2016 r., poz. 1020, 1250), i art. 5 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że w dniach od 28 marca do 26 kwietnia 2017 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.[koniec]

 

 1.        I.            PRZEDMIOT KONSULTACJI:

 

Przedmiotem konsultacji będą projekty:

a)      uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Świnoujście,

b)      uchwały Rada Miasta Świnoujście w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 1.     II.            UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH są:

 

1)      mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,

2)      mieszkańcy miasta Świnoujście inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,

3)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)      organy władzy publicznej;

7)      podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa,

8)      Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego,

9)      Rada Osiedla Karsibór,

10)  Rada Osiedla Warszów.

 

 1.  III.            TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI:

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 marca 2017 roku.
 2. Termin zakończenia konsultacji: 26 kwietnia 2017 roku.

 

 1.  IV.            FORMA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI:

 

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a)      zbieranie uwag w postaci papierowej,

b)      zbieranie uwag w postaci elektronicznej,

c)      przeprowadzenie debat dla mieszkańców,

d)     spacerów studyjnych dla mieszkańców,

e)      zbieranie uwag ustnych,

f)       ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta, przy czym ankieta dotyczy tylko projektu uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

 1. Projekty uchwał, formularze zbierania uwag oraz ankieta zostaną udostępnione w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej Gminy Miasto Świnoujście (www.swinoujscie.pl w zakładce „Rewitalizacja”) oraz w pokoju nr 303, w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta, ul. Wyspiańskiego 35 c, 72-600 Świnoujście.
 2. Formularze zbierania uwag oraz ankieta zostaną dodatkowo udostępnione w:

a)      Urzędzie Miasta Świnoujście na Stanowisku ds. Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,

b)      Miejskim Domu Kultury, Filia nr 2 - Warszów, ul. Sosnowa 18, 72-602 Świnoujście,

c)      Miejskim Domu Kultury, Filia nr 3 - Karsibór, ul. 1 Maja 40, 72-603 Świnoujście,

d)     Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Flukowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 72-600 Świnoujście,

 1. Zgłaszanie uwag w zakresie:

a)      projektu uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Świnoujście,

b)      projektu uchwały Rada Miasta Świnoujście w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie właściwego formularza, a następnie dostarczenie go osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście do Stanowiska Obsług Interesantów z dopiskiem: „Konsultacje w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji” lub dostarczenie na adres: wrg@um.swinoujscie.pl podpisanego i zeskanowanego formularza (temat wiadomości e-mail: „Konsultacje w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji”).

 1. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście do Stanowiska Obsług Interesantów z dopiskiem: „Konsultacje w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji” lub dostarczyć na adres: wrg@um.swinoujscie.pl  zeskanowany formularz (temat wiadomości e-mail: „Konsultacje obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz dot. Komitetu Rewitalizacji”).
 2. Debaty z mieszkańcami zostaną przeprowadzone:

a)      w dniu 03 kwietnia 2017 r., o godz. 17.00  Miejski Dom Kultury, Filia nr 3 - Karsibór, ul. 1 Maja 40, 72-603 Świnoujście,

b)      w dniu 05 kwietnia 2017 r., o godz. 17.00 Miejski Dom Kultury, Filia nr 2 - Warszów, ul. Sosnowa 18, 72-602 Świnoujście,

c)      w dniu 06 kwietnia  2017 r., o godz. 17.00  Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 72-600 Świnoujście.

 1. Spacery studyjne zostaną przeprowadzone:

a)      w dniu 03 kwietnia  2017 r., początek spaceru godz. 15.30,  koniec spaceru godz. 17.00, Miejski Dom Kultury, Filia nr 3 - Karsibór, ul. 1 Maja 40, 72-603 Świnoujście,

b)      w dniu 04 kwietnia 2017 r., początek spaceru godz. 16.00, koniec spaceru godz. 19.00, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15, 72-600 Świnoujście.

c)      w dniu 05 kwietnia 2017 r., początek spaceru godz. 15.00, koniec spaceru godz. 17.00, Miejski Dom Kultury, Filia nr 2 - Warszów, ul. Sosnowa 18, 72-602 Świnoujście

 1. Uwagi ustne będą zbierane w dniach pracy urzędu od 07 do 14 kwietnia 2017 roku           w godzinach 7.30-15.00 w pokoju nr 303, w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35c,72-600 Świnoujście.
 2. Informacja podsumowująca z przebiegu konsultacji społecznych, zawierająca  dane            o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu wraz z uwagami            i wnioskami, które wpłynęły w czasie trwania konsultacji wraz z odniesieniem się do nich, zostanie podana do wiadomości publicznej:

a)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście,

b)      na stronie internetowej Gminy Miasto Świnoujście pod adresem www.swinoujscie.pl w zakładce „Rewitalizacja”,

c)      w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 27 kwietnia  2017 r.

 

Rewitalizacja jest procesem mającym na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest to proces prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego będzie prowadzona rewitalizacja.

Gmina Świnoujście przystąpiła do opracowania Gminny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujście. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze do udziału w konsultacjach.

                                                                                Prezydent Miasta Świnoujście

 

Zarządzenie_konsultacje_Zał_1_formularz_obszar_rewitalizacji.doc (372kB) word
Zarządzenie_konsultacje_Zał_2_formularz_Komitet_Rewitaliazacji.doc (371kB) word
Zarządzenie_konsultacje_Zał_3_ankieta.docx (352kB) wordzałącznik nr 1 - mapy obszaru zdegradowanego OZ
Wskazanie granic obszaru zdegradowanego podobszaru OZ1
Wskazanie granic obszaru zdegradowanego podobszaru OZ2
Wskazanie granic obszaru zdegradowanego podobszaru OZ3 i OZ4

załącznik nr 2 - Mapy obszaru rewitalizacji OR
Wskazanie granic  obszaru rewitalizacji - podobszar  OR1_Centrum
Wskazanie granic obszaru rewitalizacji  podobszar OR3_Warszow
Wskazanie granic obszaru rewitalizacji podobszar OR2_Karsibor
Wskazanie granic obszaru rewitalizacji podobszar OR4_Warszow-Forty

 


 

 

 


Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (21 marca 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (22 marca 2017, 15:34:34)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (7 kwietnia 2017, 10:37:09)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij