Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Parking wielopoziomowy i naziemny przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu”

                                                                             Świnoujście, dnia 03 stycznia 2017 r.
WOS.6220.5.11.2016.SN

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353.)
podaję do publicznej wiadomości
że w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek z dnia 16 maja 2016 r. złożony przez Pana Rafała Łysiaka – Naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujście, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Parking wielopoziomowy i naziemny przy ul. Uzdrowiskowej
w Świnoujściu” (dz. nr ew. 124/4, 157, 126 oraz 140/1 obręb 2), przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Świnoujście. Organami administracyjnymi właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
W dniu 04 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta Świnoujście wydał postanowienie znak: WOS.6220.5.5.2016.SN, w którym nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 02 grudnia 2016 r. wnioskodawca złożył raport w przedmiotowej sprawie.
Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, na realizację których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych, że termin składania uwag i wniosków zostanie wyznaczony po skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie, o czym społeczeństwo zostanie poinformowane odrębnym pismem.
Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wyspiańskiego 35 c.Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (3 stycznia 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (3 stycznia 2017, 14:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij