Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla : „Przebudowa kolektora sanitarnego CC2 z przepompowni P4 do ul. Wilków Morskich w Świnoujściu”


WOS.6220.4.7.BZ.2016                                             Świnoujście dnia 14 listopada 2016 r.
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
 
 
Na podstawie art. 10, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),
 
 
 
Prezydent Miasta Świnoujście
 
 
obwieszcza stronom postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. : „Przebudowa kolektora sanitarnego CC2 z przepompowni P4 do ul. Wilków Morskich w Świnoujściu”.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu reprezentowanej przez pełnomocnika.
Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i materiały niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji.   
Z aktami sprawy : wnioskiem o wydanie decyzji , kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami (sporządzoną przez P. Wojciecha Zarzekę), opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz postanowieniem Prezydenta Miasta Świnoujście) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.                                               
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16 listopada 2016 r.

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (14 listopada 2016)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (17 listopada 2016, 08:39:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij