Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście


WOS.621.1.4.2016.AP
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 31 maja 2016 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Świnoujście
podaje do publicznej wiadomości
informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
 
W związku z powyższym, Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 25.04.2016 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście.
W odpowiedzi na wniosek:
-      Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 11 maja 2016 r./data wpływu 12.05.2016r. (znak NZNS.7040.1.39.2016),
-      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 20 maja 2016r./ data wpływu 23.05.2016r. (znak WOPN-OS.410.104.2016.KM),
-      Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w piśmie z dnia 19 maja 2016r./ data wpływu 23.05.2016r. (znak OW-IV-072/017/02/16)
uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście.
 
   
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście:
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście przyjęty przez Radę Miasta Świnoujście uchwałą Nr XIV/97/2015 z dnia 22 października 2015 r. i zmieniony uchwałą Nr XVII/141/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W jej wyniku ustalono, że realizacja zadań zawartych w Planie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście związany jest z wprowadzeniem zmian wskazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących uszczegółowienia wytypowanych zapisów ww. Planu.
Zmiany wprowadzone do Planu nie będą stanowić ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W projekcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście doprecyzowane zostały niektóre zapisy i zagadnienia dotyczące aspektów organizacyjnych oraz systemowych zawartych w PGN tj.: sposobu monitorowania i raportowania efektów realizacji celów, aktualizacji dokumentu, procedury ewaluacji osiąganych celów oraz wprowadzanych zmian, sposobu zarządzania i koordynacji procesu wdrażania PGN.
 
Realizacja Planu w zakresie wprowadzanych zmian nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1)             na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wyspiańskiego 35C wejście 1,
2)             w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świnoujście (www.bip.um.swinoujscie.pl)
 
 
 
z up. Prezydenta Miasta
mgr Beata Tułodziecka- Terenda
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (31 maja 2016)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (31 maja 2016, 09:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij