Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego...

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 30 marca 2016 r.

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic:  Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ograniczonym do terenów elementarnych o symbolach:  3 US, 6 U,MW, 7 UO,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  oraz art. 39  
ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego)

zawiadamiam o wyłożeniu, w ograniczonym zakresie, do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 7 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r.  
w godzinach od 12ºº do 14ºº

w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5,
w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 227 (II piętro)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 maja 2016 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w sali nr 1 (parter) o godz. 13ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy  ul. Wojska Polskiego 1/5  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r. Uwagi  i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl.
                                                        PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
                                                                   Janusz Żmurkiewicz

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (30 marca 2016)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (30 marca 2016, 07:51:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij