Obwieszczenie dot. budowy nowego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych, obejmujących odcinek od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Łużyckie

                                                                  Świnoujście, dnia 08 czerwca 2015 r.
WOS.6220.12.4.2015.SN


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 08 czerwca 2015 r.
 
Prezydent Miasta Świnoujście działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.),
zawiadamia strony postępowania,
iż w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów
w technologii rur preizolowanych, obejmujących odcinek od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Łużyckiej (w pasie drogowym ulicy Łużyckiej), wydane zostało postanowienie z dnia 03 czerwca 2015 r. sygnatura sprawy: WOS.6220.12.3.2015.SN o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy, w tym:
1.    wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,
2.    opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,
3.    opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu,  

zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35 c, pok. 202 w dni robocze w godzinach od 7³° do 15³º.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 08 czerwca 2015 r.Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (8 czerwca 2015)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (8 czerwca 2015, 10:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij