Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej.

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 3 czerwca 2015 r.

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wrzosowej, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr V/34/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2015 r.

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren położony w Świnoujściu – Warszowie przy ul. Ludzi Morza i Wrzosowej, który od północy, wschodu i południa sąsiaduje z terenami leśnymi. Przebieg granic obszaru objętego planem pokazuje załącznik graficzny do uchwały (do wglądu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta).

Zainteresowani mogą składać na piśmie uwagi i wnioski do projektu prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Świnoujście.


Prezydent Miasta Świnoujście
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

Załącznik graficzny do obwieszczenia (623kB) pdf

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (3 czerwca 2015)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (3 czerwca 2015, 09:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij