Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ŚWINOUJŚCIU  

Szkoła realizuje wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Kładzie nacisk na pracę z uczniem zdolnym, rozwija talenty i zainteresowania swoich wychowanków. Organizuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad. Stosuje nowatorskie metody wspierania dzieci zdolnych. Dba o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami nauce. Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze i korekcyjne. Systematycznie współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Wspiera działania, polegające na pomocy koleżeńskiej wśród uczniów. Kładzie nacisk na kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla odmienności kulturowej, religijnej, poszanowania godności każdego człowieka oraz przeciwdziała wszelkim przejawom agresji.

MISJA SZKOŁY 

„Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz.”
                                                     Z myśli Stanisława Konarskiego

Nasza szkoła wspomaga harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy, fizyczny uczniów w oparciu o takie wartości jak: miłość, dobro, prawda, mądrość, wolność, piękno, tolerancja.

WIZJA SZKOŁY    

Szkoła ma budzić twórczy optymizm, radość życia, wrażliwość na piękno i dobro, wiarę w potencjał rozwojowy każdego ucznia bez wyjątku, jednocześnie powinna być nakierowana na jakość. Wierząc w tę wizję:
 • stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju oraz do podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych;
 • zapewniamy bezpieczne warunki pobytu dziecka w szkole;
 • oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych;
 • organizujemy pomoc potrzebującym uczniom i ich rodzinom;
 • aktywizujemy rodziców do pomocy szkole;
 • zatrudniamy nauczycieli - profesjonalistów, którzy stale doskonalą się zawodowo i są siłą napędową w procesie rozwoju szkoły;
 • korzystamy z dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym.   
MODEL ABSOLWENTA
 
Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki:
 • jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych, nie korzysta ze „ściąg” i podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada i nie pomaga innym oszukiwać w czasie sprawdzianu, samodzielnie wykonuje prace domowe;
 • jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie ze społecznie pożądanymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów;
 • jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia;
 • ma poczucie własnej wartości – w sposób kulturalny reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników;
 • szanuje innych ludzi – okazuje szacunek osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom; 
 • jest ciekawy świata – zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe;
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy – potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje;
 • reprezentuje kulturę osobistą: 
przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole,
okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,
dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,
dba o wygląd;
 • ma świadomość swojej przynależności narodowej – zna specyfikę swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;
 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne – przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; jest tolerancyjny: 
akceptuje odmienność innych ludzi,
nie wyśmiewa i nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, przekonania polityczne,
przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych;
 • angażuje się w działania na rzecz środowiska lokalnego, reprezentuje postawę opartą na zasadach miłości do ojczyzn, jedności i solidarności z własnym narodem – ma poczucie więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.  

Wytworzył: Hanna Kubacka (11 października 2010)
Opublikował: Sylwia Szostak (11 października 2010, 19:41:12)

Ostatnia zmiana: Sylwia Szostak (7 lutego 2017, 09:40:28)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2825

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij