Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: w szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu: Specjalista ds. księgowości 2017-10-09

Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    wykształcenie średnie,
3.    minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach finansowo-księgowych,
4.    znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług,  
5.   znajomość obsługi programów Vulcan – Księgowość, Rozrachunki, Faktury, Rejestr VAT - Optivum  w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji księgowej,
6.    znajomość obsługi programu Vulcan – Inwentarz Optivum  w zakresie niezbędnym do                                 prowadzenia ewidencji inwentarzowej,
7.    znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
8.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9.    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10.  nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1.    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
2.    znajomość prawa w zakresie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków budżetowych,
3.    predyspozycje osobowościowe:
a)    sumienność,
b)    dokładność,
c)    odpowiedzialność,
d)    skuteczność działania.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych Szkoły Podstawowej nr 6.
2.    Prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych.
3.    Prowadzenie analizy należności Szkoły.
4.    Sporządzanie dokumentów sprzedaży,
4.    Sporządzanie zestawień i informacji w zakresie VAT (rejestr zakupu i sprzedaży).
5.    Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z planem kont.
6.    Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonych ewidencji księgowych.
7.    Rozliczanie  sprzedaży obiadów.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    praca przy monitorze ekranowym,
3.    brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4.    czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo,
5.    wysiłek umysłowy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5.    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6.    kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
7.    oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 19 października  2017 roku do godziny 14:00 (uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6  Świnoujście), na adres: ul. Staszica 17, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 321-37-07.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 (9 października 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (9 października 2017, 11:54:28)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (27 października 2017, 08:33:29)
Zmieniono: archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij