Nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

KD. 210.15.2017                                                  Świnoujście, 01.09.2017r.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

II. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1)    posiadają obywatelstwo polskie,
2)    mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3)    nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5)    wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie  i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

III. Wymagania dodatkowe:
1)    wykształcenie wyższe  prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
2)    doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego,
3)    znajomość przepisów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
4)    umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych,
5)    systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, pracy z klientami,
6)    radzenie sobie w sytuacjach stresowych i w pracy pod presją ograniczeń czasowych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
1.    udzielanie klientom MOPR informacji o przysługujących im świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
2.    wydawanie klientom MOPR niezbędnych formularzy,
3.    przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ewentualna pomoc w ich wypełnianiu,
4.    przyjmowanie dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz uprawnienia do przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
5.    ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6.    zgodnie z przepisami naliczanie wysokości przyznanych świadczeń,
7.    sporządzanie decyzji związanych z przyznaniem lub odmową przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  a także w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
8.    sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  przekazów, przelewów,
9.    prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń,
10.    windykacja należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej,
11.    podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, a  w szczególności przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VI.  Warunki pracy:
1)    miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,
2)    wymiar czasu pracy: cały etat,
3)    umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902).


VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1)    list motywacyjny,
2)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 802),
5)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9)    dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 18 września 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 18.09.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.Wytworzył: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (1 września 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (5 września 2017, 13:53:31)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (21 września 2017, 11:15:19)
Zmieniono: archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij