przetargi

(73-2017) Wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie miasta Świnoujście

Znak sprawy: 94/2017Wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie miasta ŚwinoujściaTermin składania ofert upływa w dniu 08.12.2017r. o godz. 13:30 [...]

(72-2017) Modyfikacja treści siwz - Zakup zasilacza UPS wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

Znak sprawy: 103/2017Zakup zasilacza UPS wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem  Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2017r. o godz. 13:30 [...]

(71-2017) Zakup urządzenia do pomiaru metanu wraz z dostawą

Znak sprawy: 102/2017Zakup urządzenia do pomiaru metanu wraz z dostawą Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2017r. o godz. 13:30 [...]

(70-2017)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zakup wraz z dostawą zestawu pomp stacji hydroforowej wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 91/2017Zakup wraz z dostawą zestawu pomp stacji hydroforowej wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków w ŚwinoujściuTermin składania ofert [...]

(69-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Dostawa środka chemicznego o nazwie Superfloc A100PWG w ilości 3 tony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 92/2017Dostawa środka chemicznego o nazwie Superfloc A100PWG w ilości 3 tonyTermin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017r. o godz. 13:00 [...]

( 68-2017) informacja o unieważnieniu postępowania-Budowa sieci wodociągowej z podłączeniami do posesji oraz renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Kasprowicza od ul. Nowowiejskiego do ul. Gierczak w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 93/2017Budowa sieci wodociągowej z podłączeniami do posesji  oraz renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Kasprowicza od ul. Nowowiejskiego do ul. [...]

( 68-2017) Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta na odcinku od ul. Granicznej do ul. Marynarki Wojennej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 86/2017Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta na odcinku od ul. Granicznej do ul. Marynarki Wojennej w ŚwinoujściuTermin składania ofert [...]

(67/2017)Informacja o wyborze oferty-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa kan. sanitarnej z przykanalikami w ul. Modrzejewskiej od ul. Niecałej do ul. Norweskiej oraz w ul. Jaracza od ul. Sosnowej do przepompowni P7 w ul. Norweskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 82/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Modrzejewskiej od ul. Niecałej do ul. [...]

(66-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Kasprowicza od ul. Gierczak do ul. Powstańców Śląskich w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 84/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Kasprowicza od ul. Gierczak do ul. [...]

(65/2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej od ul. Sąsiedzkiej do ul. Słonecznej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 81/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej od ul. Sąsiedzkiej do ul. Słonecznej [...]

(64-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Toruńskiej od ul. Gdańskiej do ul. Szkolnej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 83/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Toruńskiej od ul. Gdańskiej do ul. Szkolnej [...]

(63/2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa nadmanganianu potasowego do uzdatniania wody pitnej oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 53/2017Dostawa nadmanganianu potasowego do uzdatniania wody i pitnej oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcyTermin składania ofert upłynął w [...]

(62-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup samochodu dostawczego - postępowanie II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGOZnak sprawy: 89/2017Termin składania ofert upłynął w dniu 30.10.2017r. o godz. 13:00 [...]

(61-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zakup używanego wózka widłowego wraz z dostawą

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 57/2017Zakup używanego wózka widłowego wraz z dostawąTermin składania ofert upłynął w dniu 03.11.2017r. o godz. 13:30 [...]

(60-2017) Budowa sieci wodociągowej z podłączeniami do posesji w ul. Kasprowicza od ul. Nowowiejskiego do ul. Gierczak w Świnoujściu - UNIEWAżNIENIE POSTĘPOWANIA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Budowa sieci wodociągowej z podłączeniami do posesji w ul. Kasprowicza od ul. Nowowiejskiego do ul. Gierczak w ŚwinoujściuZnak sprawy: 80/2017Termin składania [...]

(59-2017)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Wykonanie projektu dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Siemiradzkiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Grottgera w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 72/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Siemiradzkiego [...]

( 58-2017) Zakup urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej cz.1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Zakup urządzeń do monitoringu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej cz.I"KOD CPV:38423000-6 - Urządzenia do [...]

(57-2017) Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego - UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Znak sprawy: 70/2017Termin składania ofert upłynął w dniu [...]

(56-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania-Budowa sieci wodociągowej na terenie Euroterminalu przy ul. Jana Sołtana w Świnoujściu – I etap W-32 do W-51” POSTĘPOWANIE II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „ Budowa sieci wodociągowej na terenie Euroterminalu przy ul. Jana Sołtana w Świnoujściu – I etap W-32 do W-51” POSTEPOWANIE  II Znak sprawy: [...]

(55-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 78/2017Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.Termin [...]

(54-2017)Informacja o wyborze oferty- Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Pułaskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Wyspiańskiego w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 63/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Pułaskiego od [...]

(53-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Lechickiej od ul. Grunwaldzkiej do u;l. Steyera w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 62/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Lechickiej od [...]

(52-2017) Informacja o wyborze oferty-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Staszica od ul. Wilków Morskich do ul. Konstytucji 3-go Maja w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 61/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Staszica od ul. Wilków [...]

(51-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Bydgoskiej od ul. Gdańskiej do ul. Olsztyńskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 60/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Bydgoskiej od ul. Gdańskiej do ul. [...]

(50-2017) Informacja o wyborze oferty-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Gdyńskiej od ul.Szkolnej do ul. Gdańskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 59/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Gdyńskiej od ul. Szkolnej do ul. [...]

(49-2017)informacja o wyborze oferty- Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Rybaki od ul. Kościuszki do ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 64/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan w ul. Rybaki od ul. [...]

(48-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Wykonanie projektu dla zadania: Podłączenie studni G1 i G2 na UW Granica w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 71/2017Wykonanie projektu dla zadania: Podłączenie studni G1 i G2 na UW Granica w ŚwinoujściuTermin składania ofert upłynął w dniu 27.09.2017r. [...]

(47-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania - Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Załadunek, wywóz  i odzysk  ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów [...]

(46-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa sieci wodociągowej w ul. Zalewowej i Gajowej na terenie działek 359/2,519,520/1,522/7,369 obręb 18 w Świnoujściu - postępowanie II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Zalewowej i Gajowej na terenie działek 359/2,519,520/1,522/7,369 obręb 18 w [...]

(45-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci wodociągowerj na terenie Euroterminalu przy ul. Sołtana w Świnoujściu- etap I W 32 do W 51

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Euroterminalu przy ul. Jana Sołtana  w Świnoujściu – I etap [...]

(44-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Analiza wariantowej przeróbki i zagospodarowania osadów pościekowych powstających na komunalnej oczyszczalni ścieków ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 55/2017Analiza wariantowej przeróbki i zagospodarowania osadów pościekowych powstających na komunalnej oczyszczalni ścieków ZWiK Sp. z o.o. w [...]

(43-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie projektu oraz wybudowanie i uruchomienie stacji hydroforowej wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 50/2017Wykonanie projektu oraz wybudowanie i uruchomienie stacji hydroforowej wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu.Termin [...]

(42-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 67/2017Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z oczyszczalni ścieków w ŚwinoujściuTermin składania ofert upłynął w dniu 25.08.2017r. [...]

(41-2017) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu - I etap - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu - I etap"Zamówienie zostało [...]

(40-2017)Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 52/2017Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w okresie od 01.01.2018r. do [...]

(39-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń transportu bliskiego - UTB w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 48/2017Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń transportu bliskiego - UTB w okresie 24 miesięcyTermin składania ofert upłynął w dniu [...]

(38-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa trzech obudów studni typu Lange

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 49/2017Dostawa trzech obudów studni typu LangeTermin składania ofert upłynął w dniu 04.08.2017r. o godz. 13:30 [...]

(37-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa trzech agregatów głębinowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 51/2017Dostawa trzech agregatów głębinowychTermin składania ofert upłynął w dniu 03.08.2017r. o godz. 13:30 [...]

(36-2017)Budowa sieci osiedlowej wodociągowej wraz z przyłączami pomiędzy ulicami Witosa, Konstytucji 3-go Maja, Matejki i Kościuszki” – I etap od węzła W57do węzła W54 dł. 84mb - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 39/2017Budowa sieci osiedlowej wodociągowej wraz z przyłączami pomiędzy ulicami Witosa, Konstytucji 3-go Maja, Matejki i Kościuszki” – I etap [...]

( 35-2017)UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA-Budowa sieci wodociągowej w ul. Zalewowej i Gajowej na terenie działek 359/2,519,520/1,522/7,369 obręb 18 w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 38/2017Budowa sieci wodociągowej w ul. Zalewowej i Gajowej na terenie działek 359/2,519,520/1,522/7,369 obręb 18 w Świnoujściutermin składania [...]

(34-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zakup samochodu dostawczego typu furgon

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 47/2017Zakup samochodu dostawczego typu furgonTermin składania ofert upłynął w dniu 21.07.2017r. o godz. 13:00 [...]

(33-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zakup samochodu z HDS do obsługi przepompowni

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  ogłasza przetarg nieograniczony pn: ZAKUP SAMOCHODU Z HDS DO OBSŁUGI PRZEPOMPOWNIZamówienie ogłoszono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Pod [...]

(32-2017) Zakup mobilnej kamery do inspekcji kanalizacji sanitarnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zakup mobilnej kamery do inspekcji kanalizacyjnejZamówienie ogłoszono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Pod [...]

( 31-2017) ZAKUP POMP DLA PRZEPOMPOWNI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: ZAKUP POMP DLA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓWZamówienie ogłoszono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Pod nr 1040370Znak [...]

(30-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Sieć wodociągowa z przyłączami i kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicy Steyera w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 35/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Sieć wodociągowa z przyłączami i kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicy Steyera w [...]

(29-2017) POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE - Zakup samochodu z HDS do obsługi przepompowni

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. unieważnia przetarg nieograniczony pn: ZAKUP SAMOCHODU Z HDS DO OBSŁUGI PRZEPOMPOWNIZamówienie ogłoszono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Pod nr [...]

(28-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul. Matejki - II etap od ul. 11-go Listopada do ul. Matejki - POSTĘPOWANIE II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul. Matejki - II etap od ul. 11-go Listopada do ul. MatejkiZnak sprawy: [...]

(27-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcyZnak sprawy: 43/2017Termin składania ofert [...]

(26-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:Znak sprawy: 36/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków [...]

(25-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy 1-go Maja w Karsiborzu w Świnoujściu

Znak sprawy: 33/2017Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy 1-go Maja w Karsiborzu w ŚwinoujściuTermin składania ofert upłynał w dniu 20.06.2017r. o godz. 13:00  [...]

(24-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej - wykonanie instalacji klimatyzacyjnej

Znak sprawy: 31/2017Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej - wykonanie instalacji klimatyzacyjnejTermin składania ofert upłynął w dniu 29.06.2017r. o godz. 13:00 [...]

(23-2017) ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCHZamówienie ogłoszono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Pod nr 1037677Znak sprawy: [...]

(22-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcyZnak sprawy: 32/2017Termin składania ofert upłynął w dniu 09.06.2017r. o godz. 13:30 [...]

(21-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Remont pomieszczenia agregatów i dachu budynku przepompowni P3 przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Remont pomieszczenia agregatów i dachu budynku przepompowni P3 przy ul. Grunwaldzkiej w ŚwinoujściuZnak sprawy: 30/2017Termin składania ofert upłynał w [...]

(20-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego w sitach bębnowych w ilości 28 000 kg w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego w sitach bębnowych w ilości 28 000 kg, w okresie 24 miesięcyZnak sprawy: [...]

(19-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń techniki analitycznej do ciągłej kontroli parametrów ścieku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń techniki analitycznej do ciągłej kontroli parametrów ściekuZnak sprawy: 28/2017Termin składania ofert upłynął [...]

(18-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zakup urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zakup urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzyZnak sprawy: 29/2017Termin składania ofert upłynął w dniu 12.05.2017r. o godz. 13:00 [...]

(17-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul. Matejki - II etap od ul. 11-go Listopada do ul. Matejki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul. Matejki - II etap od ul. 11-go Listopada do ul. MatejkiZnak sprawy: 24/2017Termin [...]

(16-2017)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Remont elewacji budynku nr 20 (socjalno-biurowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Remont elewacji budynku nr 20 (socjalno-biurowy) na terenie oczyszczalni ścieków w ŚwinoujściuZnak sprawy: 22/2017Termin składania ofert upłynął w dniu [...]

(15-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wymiana instalacji C.W.U. , Z.W. , C.O. oraz remont pomieszczeń sanitariatów w budynku nr 20 na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wymiana instalacji C.W.U. , Z.W. , C.O. oraz remont pomieszczeń sanitariatów w budynku nr 20 na oczyszczalni ścieków w ŚwinoujściuZnak sprawy: [...]

(14-2017) Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zakup urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzyZnak sprawy: 20/2017Termin składania ofert upłynął w dniu 19.04.2017r. o godz. 13:00 [...]

(13-2017) Remont dachu na SUW Odra w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: REMONT DACHU NA SUW ODRA W ŚWINOUJŚCIU Znak sprawy: 18/2017Termin składania ofert upłynął w dniu 07.04.2017 r. o godz.13:00 [...]

(12-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont przepompowni w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: REMONT ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI P_OGNICA W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL.MOSTOWEJZnak sprawy: 17/2017Termin składania ofert upłynął w dniu 05.04.2017 r. o [...]

(11-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Wykonanie projektu dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wejściach na plażę "

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wejściach na plażę po przedłużeniach ulic:  [...]

( 10-2017 ) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zaprojektowanie wraz z wykonaniem zbiorników retencyjnych na SUW WYDRZANY w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem zbiorników na SUW WYDRZANY w Świnoujściu Znak sprawy: 14/2017Termin składania ofert ustala się na dzień 29.03.2017r. [...]

(9-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych oraz dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych oraz dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowejZnak sprawy: [...]

(8-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Zakup systemu inspekcyjnego IGS

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zakup systemu inspekcyjnego IGSZnak sprawy: 10/2017Termin składania ofert upłynął  w dniu 01.03.2017 r. o godzinie 13:00 [...]

(7-2017)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków chemicznych: KEMIRA-PIX 112 D, KEMIRA-PIX 113

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa środków chemicznych: KEMIRA-PIX 112 D, KEMIRA-PIX 113Znak sprawy: 07/2017Termin składania ofert upłynął  w dniu 21.02.2017 r. o godzinie 13 [...]

(6-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do posesji w ul. Markiewicza od ul. Szkolnej do ul. Małopolskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do posesji w ul. Markiewicza od ul. Szkolnej do ul. Małopolskiej w [...]

(5-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szantowej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ul. Szantowej w ŚwinoujściuZnak sprawy: 8/2017Termin [...]

(4-2017)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do posesji w ul. Konopnickiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do posesji w ul. Konopnickiej od ul. Prusa do ul. [...]

(3-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do posesji w ul. Małopolskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniami do posesji w ul. Małopolskiej od ul. Mazurskiej do ul. Szkolnej  i [...]

(2-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do posesji w ul.Zalewowej od ul.Sąsiedzkiej do ul.Sztormowej (...)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami do posesji w ul. Zalewowej od ul. Sąsiedzkiej do ul. Sztormowej oraz w ul. [...]

(1-2017) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Sprzedaż samochodu asenizacyjnego VOLVO FL10

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego VOLVO FL10Znak sprawy: 1/2017Termin składania ofert upłynął w dniu 06.02.2017r. o godzinie 14:00 [...]

(43-2016) Dobór, dostawa i montaż lampy UV służącej do dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody ODRA w Świnoujściu - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza wynik przetargu nieograniczonego pn: Dobór, dostawa i montaż lampy UV służącej do dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody ODRA w ŚwinoujściuZnak sprawy: 60/2016Termin składania [...]

(42-2016) Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, inspekcji TV oraz opracowanie opinii technicznej - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, inspekcji TV oraz opracowanie opinii technicznejZnak sprawy: 57/2016Termin składania ofert upłynął  w [...]

( 41-2016 )Informacja o unieważnieniu postepowania- Zaprojektowanie wraz z wykonaniem zbiorników retencyjnych na SUW Wydrzany w Świnoujściu - postępowanie II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem zbiorników retencyjnych na SUW Wydrzany w Świnoujściu - postępowanie IIZnak sprawy: 58/2016Termin składania ofert [...]

(40-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie trzech studni głębinowych na UW Granica w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie trzech studni głębinowych na UW Granica w ŚwinoujściuZnak sprawy: 55/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 24.11.2016r. o godzinie 13:3 [...]

(39-2016) Informacja o unieważnieniu postępowania-Zaprojektowanie wraz z wykonaniem zbiorników retencyjnych na SUW Wydrzany w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem zbiorników retencyjnych na SUW Wydrzany w ŚwinoujściuZnak sprawy: 47/2016Termin składania ofert upłynął w dniu [...]

(38-2016) Informacja o unieważnieniu postępowania-Sprzedaż samochodu asenizacyjnego VOLVO FL10

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego VOLVO FL10Znak sprawy: 51/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 25.11.2016r. o godzinie 14:00 [...]

(37-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wod.- kani w ul. Wyspiańskiego od ul. J. Matejki do ul. Moniuszki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wodociągowej  wra z przyłączami wodociągowymi i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z [...]

(36-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wodociągowej od włączenia w ul. Kossaków, ul. Grottgera do ul. Małachowskiego w Świnoujściu obręb 0001

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie projektu dla zadania: Budowa sieci wodociągowej  od włączenia w ul. Kossaków, ul. Grottgera do ul. Małachowskiego w Świnoujściu obręb [...]

(35-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Załadunek, wywóz i odzysk  ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05Znak sprawy: 50/2016Termin składania [...]

( 34-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Sprzedaż agregatu prądotwórczego oraz agregatu sprężarkowego S300 - II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Sprzedaż agregatu prądotwórczego oraz agregatu sprężarkowego S300Znak sprawy: 52/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 14.10.2016r. o godzinie 13:3 [...]

(33-2016) Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie trzech studni głębinowych na UW Granica w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Wykonanie trzech studni głębinowych na UW Granica w ŚwinoujściuZnak sprawy: 45/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 10.10.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(32-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zakup wraz z dostawą kabla elektroenergetycznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Zakup wraz z dostawą kabla elektroenergetycznego Znak sprawy: 46/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 13.09.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(31-2016) Informacja o unieważnieniu postępowania-Sprzedaż agregatu prądotwórczego oraz agregatu sprężarkowego S300

Znak sprawy: 42/2016Sprzedaż agregatu prądotwórczego oraz agregatu sprężarkowego S300Termin składania ofert upłynął w dniu 20.09.2016r. o godz.: 11:00 [...]

(30-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Remont zbiornika przepompowni PP zlokalizowanego na terenie EURO-TERMINAL w Świnoujściu"

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn: Remont zbiornika przepompowni PP zlokalizowanego na terenie EURO-terminal w Świnoujściu Znak sprawy: 40/2016Termin składania ofert upłynał w dniu 06.09.2016r. [...]

(29-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego z przeniesieniem przepompowni ścieków P4

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego z przeniesieniem przepompowni ścieków P4Postępowanie związane jest z ubieganiem się  przez Zakład Wodociągów Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu o przyznanie [...]

(28-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul.Matejki - I etap od ul.Kruczkowskiego do ul. 11-go Listopada

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul. Matejki - I etap od ul. Kruczkowskiego do ul. 11-go Listopadasprawy: 39/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 02.09.2016r. o godzinie 13:15 [...]

(27-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej zasilającej SUW GRANICA w Świnoujściu

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej zasilającej SUW GRANICA w Świnoujściusprawy: 32/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 26.08.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(26-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zakup wraz z dostawą trzech agregatów głębinowych

Zakup wraz z dostawą trzech agregatów głębinowych sprawy: 41/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(25-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa dwóch obudów studni typu Lange

Dostawa dwóch obudów studni typu Lange sprawy: 38/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 23.08.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(24-2016) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej Dostawa pomp dla przepompowni

Dostawa pomp dla przepompowniPostępowanie związane jest z ubieganiem się  przez Zakład Wodociągów Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu o przyznanie współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego [...]

(23-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu

Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z Oczyszczalni Ścieków w ŚwinoujściuZnak sprawy: 37/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 12.08.2016r. o godzinie 13:00 [...]

(22-2016) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa kabla telekomunikacyjnego

Dostawa kabla telekomunikacyjnegoZnak sprawy: 33/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 17.08.2016r. o godzinie 13:30Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej [...]

(21-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.Znak sprawy: 30/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 23.08.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(20-2016) Informacja o unieważnieniu postepowania -Dostawa wapna w okresie 12 miesiecy

Dostawa wapna w okresie 12 miesięcyZnak sprawy: 28/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 24.08.2016r. o godz.: 13:30 [...]

( 19 - 2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(18-2016) Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy

Dostawa wapna w okresie 12 miesięcyZnak sprawy: 28/2016Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(17-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa obudowy studni typu Lange

Dostawa obudowy studni typu LangeZnak sprawy: 26/2016Termin składania ofert upływnął w dniu 29.06.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(16-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesiecy

Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcyZnak sprawy: 23/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 20.06.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(15-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa środka chemicznego o nazwie Superfloc A100PWG w ilości 3 tony

Dostawa środka chemicznego o nazwie Superfloc A100PWG w ilości 3 tonyZnak sprawy: 21/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 30.05.2016r. o godzinie 13:30 [...]

(14-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Trentowskiego od ul. Uzdrowiskowej do ul. Słowackiego w Świnoujściu, obręb 0002

Wykonanie projektu dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Trentowskiego od ul. Uzdrowiskowej do ul. Słowackiego w Świnoujściu, obręb 0002Znak sprawy: 18/2016Termin składania ofert upłynął w dniu [...]

(13-2016)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu dla zadania:Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Zalewowej z przyłączami od ul.Pogodnej do ul.Sąsiedzkiej w Świnoujściu, obręb 0017

Wykonanie projektu dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zalewowej z przyłączami od ul. Pogodnej do ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu, obręb 0017Znak sprawy: 17/2016Termin składania ofert upłynął w dniu 13.05.2016r. o godz [...]

(12-2016)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Uzdrowiskowej ze zmianą lokalizacji przepompowni na dz. nr 114/10 obręb nr 0002 w Świnoujściu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Uzdrowiskowej ze zmianą lokalizacji przepompowni na dz. nr 114/10 obręb nr 0002 w ŚwinoujściuPostępowanie związane jest z ubieganiem się  przez Zakład Wodociągów Kanalizacji sp. z o.o. w [...]

(11-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu dla zadania: przebudowa sieci wodociągowej w ul. Barlickiego z przyłączami od ul. Dworcowej do ul. Fińskiej w Świnoujściu obręb nr 14

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(10-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Przebudowa osiedlowej sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sąsiedzkiej"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza wynik przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(9-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa urządzeń techniki analitycznej do ciągłej kontroli parametrów ścieku oczyszczonego na odpływie Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(8-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karsiborskiej (...) w Świnoujściu, obręb 0010

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(7-2016) Informacja o wyborze o najkorzystniejszej-Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych (...)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(6-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Dostawa nadmanganianu potasowego do uzdatniania wody pitnej oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(5-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej od ul. Olsztyńskiej do ul. Zamkowej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(4-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa i montaż wirówki osadów pościekowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(3-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich robót wykonywanych przez Spółkę na terenie Świnoujścia w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(2-2016) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wywóz nieczystości stałych z obrębu posesji zarządzanych przez ZWiK Sp. z o.o. oraz wywóz piasku z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu na wysypisko śmieci w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(1-2016) Informacja o unieważnieniu postępowania -Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij