XII Sesja Rady Miasta Świnoujścia w dniu 29 marca 2007 roku.

PORZĄDEK OBRAD XII  SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA, która ma się odbyć w dniu 29 marca 2007 roku (czwartek) o godz. 10:00. 
 
1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Miasta).
2. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między Sesjami Rady.
3. Interpelacje Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Świnoujścia w przedmiocie przepraw promowych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2007 (projekt uchwały został przekazany radnym w dniu 19.03.2007r).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trwałego elektronicznego oznakowania zwierząt.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji nowych pawilonów handlowych. 
9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Cieszkowskiego na rzecz ENEA S.A.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Świnoujścia w roku 2006, przeprowadzonych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Świnoujściu na rok 2007.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w oświatowych i sportowo-rekreacyjnych jednostkach organizacyjnych Miasta Świnoujścia oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Przedszkolu Miejskiemu nr 10 w Świnoujściu imienia „KOLOROWY ŚWIAT”.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum Publicznemu nr 3 w Świnoujściu imienia „Orła Białego”.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.
19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Świnoujścia.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Świnoujściu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zawartego porozumienia pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie a Gminą –Miastem Świnoujściem.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków przez Miasto Świnoujście na realizację programu profilaktycznego w ramach projektu p.n. „Zdrowi Wyspiarze – wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej poprzez stworzenie stref rekreacji dziecięcej w Świnoujściu”.
26.  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków przez Miasto Świnoujście na realizację części inwestycyjnej projektu p.n. „Zdrowi Wyspiarze – wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej poprzez stworzenie stref rekreacji dziecięcej w Świnoujściu”.
27.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej (dot. skargi Pana Rosińskiego – stanowisko przedstawione zostanie na Sesji).
28.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej (dot. schroniska dla zwierząt – stanowisko przedstawione zostanie na Sesji).
29.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Świnoujścia                 (dot. Państwa Karolczaków).
30.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Świnoujścia               (dot. mieszkańców ulicy Hołdu Pruskiego).
31.  Odpowiedzi na Interpelacje Radnych.
32.  Wolne wnioski.
33.  Zamknięcie obrad.
 
 
  Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (51kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Świnoujściu na rok 2007. (71kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn. oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracown. samorząd. zatrudnionych w oświatowych i sportowo-rekreacyjnych jednostkach organizacyjnych Miasta Ś-cia oraz w MOPR. (37kB) word

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (94kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia (124kB) word

Projekt uchwały w sprawie nadania Przedszkolu Miejskiemu nr 10 w Świnoujściu imienia „KOLOROWY ŚWIAT”. (16kB) word

Projekt uchwały w sprawie nadania Gimnazjum Publicznemu nr 3 w Świnoujściu imienia „Orła Białego”. (16kB) word

Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu. (179kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu. (32kB) word

Projekt uchwały w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (26kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu. (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Świnoujścia. (28kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zawartego porozumienia pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie a Gminą –Miastem Świnoujściem. (24kB) word

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków przez Miasto Świnoujście na realizację programu profilaktycznego w ramach projektu p.n. „Zdrowi Wyspiarze – wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej poprzez stworzenie stref rekreacji dziecięc (32kB) word

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków przez Miasto Świnoujście na realizację części inwestycyjnej projektu p.n. „Zdrowi Wyspiarze – wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej poprzez stworzenie stref rekreacji dziecięcej w Świnou (33kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej (22kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej (23kB) word

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Świnoujścia. (22kB) word

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Świnoujścia. (23kB) word


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miasta (22 marca 2007)
Opublikował: Lizabetta Zasadzińska (5 listopada 2007, 10:54:04)

Ostatnia zmiana: Lizabetta Zasadzińska (6 listopada 2007, 09:50:36)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2748

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij