Projekty uchwał na XXXV Sesje Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 lutego 2013 roku, godz. 9.00.

1. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (60kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/268/2012 Rady Miasta Świnoujście. (65kB) pdf

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2013. (65kB) pdf

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2013-2028. (76kB) pdf
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2013-2028 - załącznik 1 i 2 (243kB) pdf
   
5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu. (64kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nowych statutów samorządowym instytucjom kultury, działającym w formie organizacyjnej: muzeum, biblioteka, dom kultury. (66kB) pdf
Statut MDK (57kB) pdf
Statut MBP (61kB) pdf
Statut Muzeum (67kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. (61kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świnoujście oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (60kB) pdf
Załącznik nr 1 (70kB) pdf
Załącznik nr 2 (59kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Świnoujście do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świnoujściu. (62kB) pdf
Załącznik (61kB) pdf

10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Świnoujściu. (62kB) pdf
Załącznik (117kB) pdf

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu w drodze bezprzetargowej. (82kB) pdf
Załącznik (103kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony (lokal nr 3). (62kB) pdf

13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony (lokal nr 7). (62kB) pdf

14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umów najmu lokali socjalnych grupy A z osobami, które zalegały z opłatami za używanie lokali. (72kB) pdf

15. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście. (121kB) pdf

16. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną prze (70kB) pdf

20.  Informacja dotycząca sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za 2012 rok oraz planów pracy komisji na rok 2013 (dot. Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Uzdrowiskowej).
  Plan_pracy_Komisji_Gospodarki_i_Budżetu_2013 (70kB) pdf
  Plan_pracy_Komisji_Uzdrowiskowej_2013 (53kB) pdf
  Sprawozdanie_ KU_za_2012 (57kB) pdf
  Sprawozdanie_KGiB_2012 (55kB) pdf
 
21. Zapoznanie:
a) z informacją z przeprowadzonych kontroli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
Sprawozdanie KRPA (89kB) pdf
b) ze sprawozdaniem z działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu za rok 2012,
Sprawozdanie Rady Społecznej przy SPZOZ SM (273kB) pdf
c) ze sprawozdaniem z działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu za rok 2012,
Sprawozdanie Rady Społecznej przy SPZOZ ZPO (98kB) pdf
d) ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Świnoujście w roku 2012,
Sprawozdanie z wys. śr. wynagrodzeń nauczycieli (113kB) pdf
e)z informacją dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świnoujście za  2012 rok
Informacja dot. stanu sanitarnego (4001kB) pdf
f) ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Świnoujściu w 2012r.,
Sprawozdanie KBiP (77kB) pdf

Wytworzył: Przewodniczący Rady Miasta (20 lutego 2013)
Opublikował: Lizabetta Zasadzińska (21 lutego 2013, 10:44:19)

Ostatnia zmiana: Lizabetta Zasadzińska (21 lutego 2013, 11:09:40)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1097

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij