Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Dane teleadresowe


Prezydent Miasta Świnoujście
Janusz Żmurkiewicz

Godziny pracy

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
w sobotę i niedzielę: nieczynne   

Stanowisko Obsługi Interesantów:

czwartek: 7:30 do 16:30
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7:30 do 15:30
sobota i niedziela: nieczynne
tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73

Konta bankowe

W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

IBAN PL (26 znaków konta)
BIC Banku PekaO SA  PKOPPLPW

Rachunek podstawowy 44 1240 3914 1111 0010 0961 7125
Konto dochodów Miasta 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
Konto dochodów Skarbu Państwa 75 1240 3914 1111 0010 0965 1099
Konto budżetu Miasta 57 1240 3914 1111 0010 0965 1132
Konto wydatków 34 1240 3914 1111 0010 0965 1158
Konto depozytów 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187
Konto ZFŚŚ 31 1240 3914 1111 0010 0965 1406
Konto PFRON 43 1240 3914 1111 0010 0965 4003

Tablica ogłoszeń

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Pielęgnację i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2019 - 2022

zamówienie na Pielęgnację i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2019 - 2022

nr sprawy WIZ.271.1.9.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, operat wodnoprawny wraz z wnioskiem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych dotyczących przedsięwzięcia pn. "Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego - etap II w Ognicy" - część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej, na działkach 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica oraz nr 3/2 (morskie wody wewnętrzne)

zamówienie na wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, operat wodnoprawny wraz z wnioskiem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych dotyczących przedsięwzięcia pn. "Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego - etap II w Ognicy" - część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej, na działkach 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica oraz nr 3/2 (morskie wody wewnętrzne)

nr sprawy WIM.271.2.10.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na skrzynkę poczty elektronicznej wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej opracowanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych dotyczących przedsięwzięcia pn. "Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego - etap II w Ognicy" - część lądowa, w Świnoujściu przy ul. Mostowej, na działkach nr 26/6 (dr), 26/10 (dr), 27/2 obręb 0013 Ognica.

zamówienie na wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej opracowanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych dotyczących przedsięwzięcia pn. "Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego - etap II w Ognicy" - część lądowa, w Świnoujściu przy ul. Mostowej, na działkach nr 26/6 (dr), 26/10 (dr), 27/2 obręb 0013 Ognica.

nr sprawy WIM.271.2.4.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na skrzynkę poczty elektronicznej wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej w Świnoujściu" w Świnoujściu przy ul. 1 Maja/ul. Ogrodowej; na działkach 59/1, 59/2, 30 (dr) obręb 0019 Karsibór, 314 (dr) obręb 0015 Karsibór

zamówienie na wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej w Świnoujściu" w Świnoujściu przy ul. 1 Maja/ul. Ogrodowej; na działkach 59/1, 59/2, 30 (dr) obręb 0019 Karsibór, 314 (dr) obręb 0015 Karsibór

nr sprawy WIM.271.2.3.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na skrzynkę poczty elektronicznej wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wynajem, obsługa i bieżące utrzymanie toalet przenośnych na terenie gminy miasto Świnoujście w latach 2019-2020

zamówienie na Wynajem, obsługa i bieżące utrzymanie toalet przenośnych na terenie gminy miasto Świnoujście w latach 2019-2020

nr sprawy WIZ.271.1.2.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów

Praca

stanowisko: Specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów

stanowisko Specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Kierownik portu jachtowego

stanowisko Kierownik portu jachtowego

miejsce pracy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu ul. Matejki 22

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu ul. Matejki 22

stanowisko: Specjalista ds zamówień publicznych

stanowisko Specjalista ds zamówień publicznych

miejsce pracy Szpital Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. przy ul. Mieszka I 7 , Sekretariat pok. 2.010

stanowisko: Podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – 1 etat

stanowisko Podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – 1 etat

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich- 2 etaty

stanowisko Inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich- 2 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Konkursy ofert

Przedmiot konkursu: realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn. „Integracyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku od 9-24 lat, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miast

Przedmiot konkursu realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn. „Integracyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku od 9-24 lat, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miast

Znak sprawy WZP.524.3.2019.PS

Kategoria Wypoczynek

Termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: VI/54/.2019

uchwała nr VI/54/.2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uznania wniosku za bezzasadny

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/53/2019

uchwała nr VI/53/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uznania skargi za bezzasadną

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/52/2019

uchwała nr VI/52/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie apelu o trzecią całoroczną karetkę dla Miasta Świnoujście

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/51/2019

uchwała nr VI/51/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu remontu klatki schodowej budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 12”

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/50/2019

uchwała nr VI/50/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja klatki schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8”

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij