Sprawozdanie z kontroli 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych

                                                                                     Świnoujście 28.04.2006

 

 

 

WAK  0914 / 3-29 / 2006                                              Egz. nr .......

 

 

 

                                                              Sz. P.  Janusz  Żmurkiewicz

                                                             Prezydent Miasta Świnoujścia

 

 

 

Sprawozdanie z kontroli

5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych

 

 

W dniach od 30.12.2005r. do 03.03.2006r. zespół kontrolny w składzie Gustaw Szydłowski, Grażyna Rybińska i Marzenna Duczmańska działający w oparciu o upoważnienie do kontroli sygnatura WO/KP/0113/127-1/2005 z 30.12.2005r. dokonał kontroli 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych na podstawie art. 46 oraz art.187 o finansach publicznych.

 

 

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

 

1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Mieszka I –

    plan finansowy na rok 2005 wynosił łącznie 2.883.493 zł,  do kontroli

    przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 156.644,81 zł.

·        faktury - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Świnoujściu,  za zakup ciepła  na kwotę 122.744,24 zł,

·        faktury –Grupa Energetyczna  ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon

          Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii na kwotę 22.949,43 zł,

·        faktury – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu za dostawę wody i odprowadzanie ścieków  na kwotę 6.755.86 zł,

·        faktury – Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS” Sp. z o.o. Świnoujście, za wywóz nieczystości na kwotę 1.897,28 zł,

·        faktury – „Sekret” Ochrona Osób i Mienia Sp. Jawna Świnoujście na kwotę

          1.098,00 zł,

·        faktury – AC Systemy Komputerowe Świnoujście,  za zakup usług

          internetowych na kwotę 1.200,00 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Wydatki dokonywane były  w sposób celowy, a dokumenty księgowe zatwierdzane pod względem formalno- rachunkowym i merytorycznym. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – plan finansowy

na 2005r. wynosił łącznie 2.283.353,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 141.961,54 zł.

·        faktury – Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Ochrony Środowiska  „KOROS” Sp. z o. o. Świnoujście,  za wywóz nieczystości na  kwotę 15.391,57 zł,

·        faktury – P.H. Węglobud  S.A  Szczecin, za zakup koksu na kwotę

          50.500,07 zł,

·        faktury – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście, za

         dostawę  wody i odprowadzenie ścieków  na kwotę 76.069,90 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości, są zatwierdzane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Na części faktur brak opisów dotyczących potwierdzenia wykonania usługi lub celowości dokonywanych zakupów. Jednostka stosuje ustawę prawo zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy składa kontrasygnatę na umowach w celu potwierdzenia zgodności operacji z prawem i planem finansowym.

 

3.Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Świnoujściu – plan finansowy na rok 2005

wynosił łącznie 2.882.671,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 144.553,21 zł.

·        faktury – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście, za

               dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 5.868,19 zł,

·        faktury – Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS” Sp. z o.o. Świnoujście, za wywóz nieczystości na kwotę 3.185,67 zł,

·        faktury – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście, za zakup ciepła na kwotę 81.127,74 zł,

·        faktury – Grupa Energetyczna ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon

     Energetyczny Międzyzdroje za dostawę energii na kwotę 11.542,14 zł,

·        faktury – Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Szczecin , RG

Świnoujście, za dostawę gazu na kwotę 1.163,80 zł,

 

·         faktura nr 55/V/2005 z dnia 07.12.2005r. wystawiona przez Zakład

                Budowlany „EFEKT” Sp. J.  Dziedziccy Świnoujście, za remont   

                dachu budynku dydaktycznego GP nr 1 w Świnoujściu na kwotę

                41.665,67 zł

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości, są zatwierdzane pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym.

Brak na umowach kontrasygnaty głównego księgowego, która jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym jednostki. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

4. Szkoła  Podstawowa Nr 6 w Świnoujściu – plan finansowy na rok 2005

wynosił łącznie 2.800.427,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 140.692,49 zł.

·        faktury – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście, za zakup ciepła na kwotę  118.181,82 zł,

·        faktury – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście, za

              dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 9.162,42 zł,

·        faktury – Grupa Energetyczna ENEA S.A Oddział Szczecin Rejon

              Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii na kwotę 13.348,25 zł.

 

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

5. Żegluga Świnoujska w Świnoujściu – plan finansowy na rok 2005 wynosił

łącznie 19.314.000,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury i polisy ubezpieczeniowe  dotyczące wydatków  na kwotę 1.262.020,48 zł.

·        faktury –  Grupa Energetyczna ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon

              Energetyczny Międzyzdroje za dostawę energii elektrycznej na kwotę

              129.810,07 zł,

·        faktury – „SHIP SERVICE  S.A. Warszawa, za zakup paliwa na kwotę

     860.102,41 zł,

·        faktury – Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia  S.A. Szczecin  za

·        remont dokowy Karsibora II na kwotę 124.880,00 zł,

·        ubezpieczenie majątku w PZU S.A. Inspektorat w Świnoujściu

               147.228,00 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości,  są zatwierdzane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. W części umów główny księgowy występuje jako przedstawiciel jednostki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy składa tylko  podpis, który jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym.

Na niektórych umowach brak kontrasygnaty głównego księgowego. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

6. Zespół  Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Świnoujście –

    plan finansowy na rok 2005 wynosił łącznie 4.050.229,00 zł, do kontroli

    przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 205.543,54 zł.

·        faktury - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście za

               dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 10.866,66 zł,

·        faktury- Zakład Gazowniczy Szczecin za dostawę gazu na kwotę

              32.281,68 zł,

·        faktury – Centrum Języków Obcych Goleniów, za naukę języka angielskiego na kwotę 57.985,20 zł,

·        faktury – Zakład Usługowy Eugeniusz Fogt  Świnoujście, za remonty

              dekarsko blacharskie na kwotę 104.410,00 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Wydatki były dokonywane w sposób celowy, a dokumenty księgowe zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym i  merytorycznym. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.  

 

7. Ośrodek  Kempingowy „ RELAX” Świnoujście – plan finansowy na rok

2005 wynosił łącznie 868.400,00 zł,  do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 44.649,29 zł.

·        faktura  nr R05/7027 z dnia 06.09.2005r. wystawiona przez Zakład

              Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście, za dostawę wody i

              odprowadzanie ścieków na kwotę 17.314,65 zł,

·        faktura nr 126/2005/MP z dnia 29.08.2005r. wystawiona przez Zakład Usług  Pralniczych Świnoujście, za pranie pościeli na kwotę

     2.780,87 zł,

·        faktura nr /8005/20010628/07 z dnia 29.07.2005r. wystawiona przez

              Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Ochrony

              Środowiska „KOROS” Sp. z o.o. Świnoujście, za wywóz nieczystości

              na kwotę 4.487,05 zł,

·        faktura 7661/D-1/05 z dnia 29.07.2005r. wystawiona przez SOKO-

               PARTNER  P.H. Dorota Waldemar Kowalewscy Szczecin, za zakup

               papieru toaletowego na kwotę 1.733,13 zł,

·        faktura nr 12/07/05 z dnia 28.07.2005r. wystawiona przez Biuro Promocji i Reklamy GRAF Świnoujście, za foldery reklamowe A-4 na kwotę  2.318,00 zł,

·        faktura nr 0305695/021 wystawiona przez Wielkopolską Spółkę

              Gazownictwa Poznań WSG Sp. z o.o. Szczecin  BOK Świnoujście, za

              dostawę gazu na kwotę 1.413,22 zł,

·        faktura nr 2330291548 a dnia 07.07.2005r. wystawiona przez ENEA S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 9.390,12 zł,

·        faktura nr 27/05 z dnia 14.03.2005r. wystawiona przez „STYL-DOM”

Świnoujście, za zakup  paneli na kwotę 5.212,25 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one e wymagania wynikające  z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Wydatki dokonywane były w sposób celowy, a dokumenty księgowe zatwierdzane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Jednostka dokonuje zamówień na podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz w realizacji niektórych usług  stosuje

niewłaściwy tryb  zamówienia ( energia, gaz, woda). 

    

8. Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. kpt. ż. w.  Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r. wynosił łącznie 3.712.570,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 192.957,24 zł.

·        faktura nr 93/VIII/2005 z dnia 23.08.2005r. wystawiona przez

              Ogólnobudowlaną Spółdzielnię Rzemieślniczą „Remobud” w   

              Świnoujściu, za remont wewnętrznych instalacji elektrycznych w

               pawilonach „A” i „C” na kwotę 80.692,51 zł,

·        faktura nr 107/IX/2005 z dnia 07.09.2005r. wystawiona przez

              Ogólnobudowlaną Spółdzielnie Rzemieślniczą „Remobud” w

              Świnoujściu, za remont wewnętrznych instalacji elektrycznych w

               pawilonie „D” na kwotę 92.120,91 zł.

·        faktury – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę ciepła na kwotę 20.143,82 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż są one   zatwierdzane są pod względem merytorycznym i formalno –rachunkowym, lecz nie zawierają dekretacji, która umożliwia identyfikację sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych.  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy złożył kontrasygnatę na umowach, w celu potwierdzenia zgodności operacji z prawem i planem finansowym. W jednostce jest stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

9. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Świnoujściu – plan

    finansowy na 2005r. wynosił łącznie 678.127,00 zł,  do kontroli

    przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 34.197,83 zł.

·        faktury – Grupa Energetyczna  ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon

              Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę

              5.317,58 zł,

·        faktury – Biuro Agencyjne „ARGUS” Międzyzdroje, za monitoring systemu alarmowego na kwotę 1.952,00 zł,

·        faktury – Pływalnia Kryta OSiR „Wyspiarz” Świnoujście, za korzystanie z pływalni na kwotę 1.909,20 zł,

·        faktury – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 828,26 zł,

·        faktury – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ BEJ” Świnoujście, za wywóz nieczystości na kwotę 1.829,70 zł,

·        faktury – Telekomunikacja Polska S.A Warszawa, za rozmowy telefoniczne na kwotę 3.031,67 zł,

·        faktury – Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Świnoujściu, za wywóz nieczystości na kwotę 1.252,18 zł,

·        faktury – „Termofenix”  s. c. w Świnoujściu, za nadzór eksploatacyjny

               kotłowni olejowej na kwotę 2.196,00 zł,

·        faktury – Wielkopolska Spółka Gazownicza Poznań Oddział Szczecin,  za dostawę gazu na kwotę 14.637,24 zł,

·        faktura nr 00137/2005 z dnia 19.10.2005r. wystawiona przez „CKW

              SERWIS” Szczecin, za obsługę serwisową urządzeń wentylacyjnych na

              kwotę 1.244,00 zł. 

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż dowody księgowe nie posiadają dekretacji, która umożliwia identyfikację sposobu ujęcia dowodów w księgach rachunkowych.  Wydatki dokonywane były w sposób celowy, a dokumenty księgowe zatwierdzane pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym. Jednostka dokonuje zamówień na podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz w realizacji niektórych usług  stosuje niewłaściwy tryb  zamówienia. Na umowach brak kontrasygnaty głównego ksiegowego.

  

10. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r.

wynosił łącznie 1.398.600,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 70.134,51 zł.

·        faktury – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań Oddział –Zakład Gazowniczy  Szczecin, za dostawę gazu na kwotę 16.225,56 zł,

·        rachunek nr 3/05 z dnia 24.03.2005r. wystawiony przez Edwarda Romana Dobijańskiego, za prowadzenie zajęć muzycznych na kwotę 1.160,00 zł,

·        rachunek nr 7/2005 z dnia 05.04.2005r. wystawiony przez Pracownie

               Muzyczną w Świnoujściu, za pracę z chórem LOGOS na kwotę

               2.500,00 zł,

·        faktura nr 2/2005 z dnia 02.04.2005r. wystawiona przez Stanisława Serokos Wolin, za usługi autokarowe na kwotę 1.712,00 zł,

·        faktura nr 127/05 z dnia 12.04.2005r. wystawiona przez „PRIMA”

                Sp. z o.o. Świnoujście, za zakup płótna na kwotę 37,50 zł,

·        rachunek nr 7/2005 z dnia 16.04.2005r. wystawiony Teatr Niepoprawny Motycz, za wystawienie spektaklu pt. „Płeć Przeciwna” na kwotę  4.950,00 zł,

·        faktura nr 26/18 z dnia 30.04.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za nadzór eksploatacyjny kotłowni gazowej na kwotę 671,00 zł,

·        faktura nr 190/2005 z dnia 02.06.2005r. wystawiona przez Zbigniewa

               Głowackiego Poznań, za tusz do drukarek na kwotę 311,10 zł,

·        faktura nr 05/2653 z dnia 06.06.2005r. wystawiona przez PHU „KLEKSIK” Świnoujście, za zakup materiałów do wykonania banerów „ Wiatrak 2005” na  kwotę 227,63 zł,

·        faktura nr FP1274/00159/06/05 z dnia 21.06.2005r. wystawiona przez „Lidl Polska” Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.  Tarnowo Podgórne, za kup kaset magnetofonowych na kwotę 41,94 zł,

·        rachunek nr 12 wystawiony przez  Przemysława Lewandowskiego ze

Świnoujścia, za  koncert na kwotę  550,00 zł

·        faktura nr 1106/06/05 z dnia 27.06.2005r. wystawiona przez Firmę

               Handlowo_ Usługową „DUKAT” Świnoujście, za zakup karniszy na

               kwotę  545,28 zł,

·        faktura nr 49/2005 z dnia 17.06.2005r wystawiona przez Zakład Usługowo Ogólnobudowlany Eugeniusz Fogt Świnoujście, za wykonanie instalacji odgromowej na kwotę 5.399,00 zł,

·        faktura nr 46/2005 z dnia 14.06.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowy Ogólnobudowlany Eugeniusz Fogt Świnoujście, za prace remontowo budowlane oraz za malowanie muszli koncertowej na kwotę 1.348,10 zł,

·        faktura nr 101/OCH/06/2005 z dnia 01.06.2005r wystawiona przez CERTUS Security Service Michał Okoń Szczecin, za ochronę muszli koncertowej na kwotę 4.493,02 zł,

·        faktura nr 00057/06/05 z dnia 08.06.2005r. wystawiona przez Hurtownie Wielobranżową „PAULHURT” Świnoujście, za zakup materiałów budowlanych na kwotę 1.085,59 zł,

·        faktura WO/00282/R/2005 z dnia 03.06.2005r wystawiona przez Urząd

               Miasta Świnoujścia, za energię elektryczną na kwotę 1.148,26 zł,

·        faktura nr 18/2005 z dnia 14.06.2005r wystawiona przez Usługi Stolarskie sp.c Świnoujście, za wykonanie gabloty ogłoszeniowej na kwotę 1.012,60 zł,

·        faktura nr 05/4226 z dnia 06.06.2005r. wystawiona przez Zakład

             Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście, za dostawę wody i

              odprowadzenie ścieków na kwotę 764,26 zł,

·        faktura nr 004625F0509SZ z dnia 18.08.2005r. wystawiona przez Szczecin Press sp. z o.o., za ogłoszenie o przetargu na dzierżawę muszli koncertowej w Głosie Szczecińskim na kwotę 671,00 zł,

·        faktura nr 345/2005 z dnia 28.09.2005r. wystawiona przez BOGMAR

              –MEBLE S.C. Szczecin,  za zakup biurek i krzeseł na kwotę

              11.425,06 zł,

·        faktura nr 07036/05 z dnia 16.09.2005r. wystawiona przez „NIELSEN

            POLSKA” Sp. z o.o. Warszawa, za zakup systemu zawieszeń obrazów na kwotę 1.077,26 zł,

·        faktura nr FV/0011/10/2005 z dnia 13.10.2005r. wystawiona przez PIK P.H. Piotr Kantecki Świnoujście, za zakup mebli  na kwotę 2.673,36 zł,

·        faktura nr 00407/273/83077/05 z dnia 14.11.2005r. wystawiona przez Poczta Polska Centrum Sieci Pocztowej Urząd Pocztowy Świnoujście, za zakup znaczków pocztowych na kwotę 194,75 zł,

·        faktura nr 07/11/2005 z 18.11.2005r. wystawiona przez TOMSTAL

Świnoujście, za zakup węgla oraz transport na kwotę 3.181,76 zł,

·        faktura 2161489442 z dnia 07.11.2005r. wystawiona przez LYRECO

            POLSKA  S.A. Komorów, za zakup materiałów biurowych i

            poligraficzna kwotę 264,17 zł,

·        rachunek nr 30/2005r z dnia 26.11.2005r. wystawiony przez Agencję

           Impresaryjną „ALWERNIA” Pszczyna, za wystawienie spektaklu

           „KONOPIELKA” na kwotę 4.050,00 zł,

·        faktura nr FV/795/2005 z dnia 21.11.2005r. wystawiona przez Drukarnie

           „DELTA” Świnoujście, za druk biletów i plakatów na kwotę 1.256,60 zł,

·        faktura nr WO/00591/R/2005 z dnia 22.11.2005r. wystawiona przez Urząd Miasta Świnoujścia, za rozmowy telefoniczne na kwotę

     1.156,71 zł. 

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż nie są zatwierdzone pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym. W umowach główny księgowy występuje jako przedstawiciel jednostki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy składa tylko podpis, który jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym. Na dokumentach księgowych brak adnotacji dotyczących zamówień publicznych

 ( nie określono trybów zastosowanych przy zamówieniach towarów i usług). W niektórych zamówieniach zlecającym jest główny księgowy, który  nie jest do tego upoważniony, jego obowiązkiem jest udzielenie kontrasygnaty. Brak dokumentów potwierdzających przyjęcia na ewidencję mebli.

 

11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r wynosił łącznie 769.776,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury i polecenia przelewu dotyczące wydatków na kwotę 41.980,17 zł.

·        faktury – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 325,03 zł,

·        faktury – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Świnoujście, za  dostarczenie energii cieplnej na 6.436,61 zł, 

·        faktury – Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS” Sp. z o.o. Świnoujście, za wywóz nieczystości na kwotę 129,43 zł,

·        faktury – AC Systemy Komputerowe Świnoujście, za zakup atramentu do drukarek na kwotę 134,98 zł,

·        faktury – Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Obsługi Klienta Jaroszyka 21 – Olsztyn, za rozmowy telefoniczne na kwotę 2.203,33 zł,

·        faktury – Pracownia Testów Psychologicznych Warszawa, za zakup testów i podręczników  na kwotę 1.160,17 zł,

·        faktury – „ARTHUT” Grażyna Wojciechowska Świnoujście, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 162,79 zł,

·        faktury – MAKRO Cash and Carry Polska  S. A.  Szczecin, za zakup artykułów biurowych na kwotę 1.290,54 zł,

·        faktury -  Hurtownia Wielobranżowa „BART” Świnoujście, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 247,43 zł,

·        faktury – Grupa Energetyczna ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na

     kwotę 2.282,04 zł,

·        polecenia przelewu na kwotę 25.000zł,

·        faktury – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Morski Świnoujście, za zakup druków  na kwotę 15,00 zł,

·        faktura nr  FV/22/ 04/2005 z dnia 19.04.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowy „GAZPOŻ” Świnoujście, za konserwacja gaśnic GP-6 na

     kwotę 36,60 zł,

·        faktura  nr 00117/2005 z dnia 29.04.2005r. wystawiona przez FORMAT S.C. Świnoujście, za usługi informatyczne na kwotę 122,00 zł,

·        faktura nr 7501627 z dnia 20.05.2005r. wystawiona przez RICOH  POLSKA  Sp. z o.o. Warszawa, za zakup tonera 1220D na kwotę

     297,19 zł,

·        faktura nr 7505794 z dnia 10.10.2005r. wystawiona przez RICOH POLSKA Sp. z o.o. Warszawa, za zakup części do kserokopiarki na

     kwotę 1.505,08 zł,

·        faktura nr 455/2005 wystawiona przez Formacja „TWORZYWO” Warszawa, za prenumerat „ Gazety Szkolnej” na 12 miesięcy na kwotę 210,00 zł,

·        faktura nr 97/05 z dnia 20.10.2005r. wystawiona przez S.C. Leokadia Pietrzyk i Jadwiga Karniejew  Świnoujście, za zakup tapety, kleju i taśmy papieru na kwotę 101,70 zł,

·        faktura nr 0/2/12/05 z dnia 19.12.2005r. wystawiona przez Sekret Ochrona Osób i Mienia Świnoujście, za  monitoring i aktywowanie w systemie na kwotę 320,25 zł.  

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż  w części umów główny księgowy występuje jako przedstawiciel jednostki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy składa tylko podpis, który jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym.

Na niektórych umowach brak kontrasygnaty głównego księgowego. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych, lecz występują przypadki dokonywania  zamówień w oparciu o niewłaściwy tryb. Na niektórych dowodach księgowych brak dekretacji, która wskazuje termin i  sposób ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

13.   Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r.

        wynosił łącznie 1.003.062,00 zł, do kontroli przedstawiono fakturę na

         kwotę 50.665,59 zł.

·        faktura nr 0353/2005 z dnia 09.09.2005r. wystawiona przez PARTNER S Danowo, za zakup i montaż okien na kwotę 50.665,59 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości, są zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Wydatki dokonywane były w sposób celowy.

Na zawartej umowie nr 01 GP-3/2005 z dnia 22.07.2005r. z firmą PARTNER Sp. z o.o. Danowo na wymianę stolarki okiennej  w Gimnazjum, brak kontrasygnaty głównego księgowego, co stanowi naruszenie art.45 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Jednostka dokonuje zamówień na podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz w realizacji zakupu i montażu okien zastosowała niewłaściwy  tryb  zamówienia. Zgodnie z klasyfikacją budowlaną są to roboty budowlane , do których nie wolno stosować trybu zapytania o cenę.

 

 

14.  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej

       w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r. wynosił łącznie 3.718.001,00 zł,

  do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę

  195.511,89 zł.

·        faktury – ENEA S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 48.455,46 zł,

·        faktury – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 32.960,16 zł,

·        faktury - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za zakup energii cieplnej na kwotę 114.096,27 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Wydatki dokonywane były w sposób celowy, a dokumenty księgowe zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych. 

 

15. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu – plan finansowy na

2005r. wynosił łącznie 530.701,48 zł,  do kontroli przestawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 27.237,57 zł.

·        faktury – ENEA S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 5.691,13 zł,

·        faktury – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Oddział Szczecin RG Świnoujście, za dostawę gazu na kwotę 10.341,35 zł,

·        faktura – KONWÓJ – SECURITY SYSTEM w Świnoujściu, za montaż systemu sygnalizacji alarmu  na kwotę 11.205,09 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż  w części umów główny księgowy występuje jako przedstawiciel jednostki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy składa tylko podpis, który jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym. Na dokumentach księgowych brak adnotacji dotyczących zamówień publicznych (nie określono trybów zastosowanych przy zamówieniach towarów i usług). Dokumenty są zatwierdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz posiadają dekretację, która wskazuje na termin i sposób ujęcia w księgach rachunkowych.

 

16.Szkoła Podstawowa Nr 2 Świnoujście – plan finansowy na 2005r. wynosił

łącznie 1.534.619,00 zł , do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 104.553,77 zł.

·        faktury – Biuro Agencyjne „ARGUS „ Międzyzdroje, za monitoring systemu alarmowego na kwotę 3.843,00 zł,

·        faktury – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 8.205,43 zł,

·        faktury – „TERMOFENIX” S.C. w  Świnoujściu, za nadzór serwisowy i  eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej na kwotę 3.660,00 zł,

·        faktury – Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz” w Świnoujściu, za korzystanie z pływalni na kwotę 4.678,93 zł,

·        faktury – „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. w Świnoujściu, za zakup biletów ( karnet ulgowy)  na  kwotę 9.950,00 zł,

·        faktury – ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 12.409,34 zł,

·        faktury – Telekomunikacja Polska z siedzibą w Warszawie, za rozmowy telefoniczne na kwotę 4.718,68 zł,

·        faktury – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świnoujściu, za badania profilaktyczne, zaświadczenie dla celów sanitarno – epidemiologicznych, badania i wpis do książeczki zdrowia  na kwotę 1.702,00 zł,

·        faktury – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań, za dostawę gazu na kwotę 51.816,85 zł,

·        faktury – Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS” Sp. z o.o. w Świnoujściu, za wywóz nieczystości na kwotę 3.569,54 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż spełniają one wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Wydatki dokonywane były w sposób celowy, a dokumenty księgowe zatwierdzane pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych, lecz występują przypadki dokonywania  zamówień  w oparciu o niewłaściwy tryb. Na części umów brak kontrasygnaty głównego księgowego, która jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym.

 

17. Zakład Gospodarki Odpadami Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu

Miasta Świnoujścia – plan finansowy na 2005r. wynosił łącznie

2.723.000,00 zł ,  do kontroli przestawiono faktury dotyczące wydatków

na kwotę 163.162,74 zł.

·        faktury – P.P.H.U. ROL MECH Józef Michalak Wolin, za prace spychaczem i naprawę spychacza DT 75  na kwotę 3.987,87 zł,

·        faktury – Hurtownia Świnoujście EUROCASH  S.A. Poznań, za zakup artykułów spożywczych na kwotę 7.369,13 zł,

·        faktury – Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja Antoni Wiszumirski Świnoujście na kwotę 10.248,00 zł,

·        faktury – Zakład Naprawy Wag S. C.  Szczecin, za przygotowanie do legalizacji wagi oraz naprawę i legalizację wagi elektronicznej na kwotę 14.241,06 zł,

·        faktury – Wurth  Polska Sp. z o.o. Warszawa, za zakup smarów, ściągacza i obuwia roboczego  na kwotę 9.612,02 zł,

·        faktury – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BEJ Sp. z o.o. Świnoujście, za transport makulatury na kwotę 4.453,24 zł,

·        faktury – Zakład Inżynierii Środowiska  EKO – PROJEKT  Pszczyna, za badanie stateczności zboczy i osiadania składowiska, badania struktury i składu masy składowiska na kwotę 26.034,80 zł,

·        faktury Transport, Handel „ WATPOL” Świnoujście, za dostawę wody na kwotę 642,00 zł,

·        faktura nr 3/VII/2005r z dnia 27.07.2005r. wystawiona przez Biuro Usług BHP Świnoujście, za obsługę zakładu w zakresie BHP na kwotę 300,00 zł,

·        faktura nr F/TOP/4/05/2005 z dnia 13.05.2005r. wystawiona przez „GEOTOP” S.C. Świnoujście, za wykonanie pomiaru inwentaryzacji dwóch budynków na terenie Zakładu na kwotę 1.220,00 zł,

·        faktura nr 17/2005 z dnia 03.11.2005r. wystawiona przez P.H.U. „SAB – Komp” Sławomir Breś Poznań, za usługi informatyczne na kwotę

     610 zł,

·        faktura nr 24101603 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Urząd Dozoru Technicznego Warszawa  opłata, za dozór na kwotę 249,00 zł,

·        faktura nr 61/06/2005/RB z dnia 24.06.2005r. wystawiona przez Zarządzanie Nieruchomościami i usługi budowlano-montażowe Franciszek Mioduszewski Świnoujście, za remont wiaty na kwotę 2.623,10 zł,

·        faktura nr FV/604/03/2005 z dnia 24.03.2005r. wystawiona przez „PERUN” S.C. Świnoujście, za zakup rękawic oraz łopatę śniegową na kwotę 560,10 zł,

·        faktura nr F/579/05 z dnia 20.06.2005r. wystawiona przez Aptekę „ARNIKA” Świnoujście, za zakup środków opatrunkowych i leków na kwotę 927,91 zł,

·        faktura nr 2161/1 z dnia 04.11.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POWER” Szczecin, za zakup odzieży roboczej na kwotę 3.345,11 zł,

·        faktury – Tomra ORWAK Polska Sp. z o.o. Łódź,  za zakup taśmy do  ORWAK 3400, pompy 4880465-00, oleju hydraulicznego, naprawę oraz  transport na kwotę 12.889,30 zł,

·        faktura nr 211/N/TH/05/06 z dnia 31.08.2005r. wystawiona przez Yeoman  Poland Sp. z o.o. Świnoujście, za zakup żwiru 32-100 na kwotę 1.834,68 zł,

·        faktura nr F/021335/MD/05 z dnia 30.12.2005r. wystawiona przez DOM-BUD II Międzyzdroje, za zakup  narzędzi na kwotę 683,63 zł,

·        faktura nr 4911/2005/09 z dnia 29.09.2005r. wystawiona przez Zakład Handlowo-Usługowy „ANA” Szczecin, za zakup pompy i złącza kablowego na kwotę 3.179,32 zł,

·        faktura nr 2277/FP z dnia 07.09.2005r. wystawiona przez AUTO SKLEP Wolin, za artykułów przemysłowych i narzędzi na kwotę 2.256,86 zł,

·        faktura nr FV 0160/08/2005 z dnia 29.08.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” w Świnoujściu,  za łącznik miniaturowy i kasetę sterowniczą na kwotę 421,97 zł,

·        faktura nr 16/12/2005 z dnia 15.12.2005r. wystawiona przez F.P.H.U. „ADPOL” Kamień Pomorski, za zakup opon i dętek na kwotę

      6.192,72 zł,

·        faktura nr 514306-01-8-R z dnia 28.02.2005r. wystawiona przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. Poznań na kwotę 154,94 zł,

·        faktura nr FV/16/2005 z dnia 09.02.2005r. wystawiona przez Instalatorstwo Elektryczne Marian Sienkiewicz Świnoujście, za roboty elektryczne na kwotę 1.626,00 zł,

·        faktura nr 48/2005 z dnia 15.06.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowy Ogólnobudowlany Eugeniusz Fogt  Świnoujście, za roboty blacharskie na przybudówce na kwotę 3.415,90 zł,

·        faktura nr 219/05/FA z dnia 03.07.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Handlowy Świnoujście, za wykonanie prac elektrycznych na kwotę 2.299,74 zł,

·        faktura nr FSZ82270940/007/05 z dnia 13.07.2005r. wystawiona przez Telekomunikacja Polska S.A., za rozmowy telefoniczne na kwotę

     288,77 zł,

·        faktura nr 0911/05 z dnia 26.09.2005r. wystawiona przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów Włocławek, za kurs operatorów ładowarek kl. III zm. i kurs ładowarek ł-34 na kwotę 1.550,00 zł,

·        faktura nr 85/05/SZKL z dnia 09.02.2005r. wystawiona przez ABRYS Sp. z o.o. Poznań na kwotę 1.580,00 zł,

·        faktury -  POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o. Szczecin, za naprawę sprzętu na kwotę 10.955,60 zł,

·        faktury - P.H.U. Zbigniew Podliński Świnoujście, za zakup części do naprawy silnika kompaktora i akumulatorów do samochodu Jelcz na kwotę 14.816,68 zł,

·        faktury – Gustaw SECURITAS System Sp. z o.o. Szczecin, za monitorowanie na kwotę 463,60 zł,

·        faktury – MANUTAN POLSKA Sp. z o.o. Warszawa za zakup nawijarki oraz koła transportowe na kwotę 1.537,78 zł,

·        nota odsetkowa 2/2005 – Syndyk Masy Upadłości Arka Konsorcjum S.A. Poznań na kwotę 2.471,09 zł,

·        faktura nr 70042573 z dnia 01.06.2005r. wystawiona przez JUNGHEINRICH Polska Sp. z o.o. Bronisze k. Warszawy, za przegląd techniczny wózka widiowego na kwotę 1.313,64 zł.

·        faktury – ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 6.807,18 zł.

 

Do kontroli nie przedstawiono wszystkich dokumentów źródłowych jakimi są umowy wraz z załącznikami, zlecenia, zamówienia oraz  regulamin bhp.

Na dostarczonych umowach, zleceniach i zamówieniach brak kontrasygnaty głównego księgowego, która jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym.  

Na części faktur brak opisu dotyczącego stwierdzenia wykonania usługi lub potwierdzenia celowości dokonywanych zakupów towarów. W trzech przydatkach brak zatwierdzenia dokumentu przez główną księgową.

Na niektórych dokumentach brak zatwierdzenia pod względem merytorycznym .

Na dokumentach księgowych brak adnotacji dotyczących zamówień publicznych(określenia  trybów zastosowanych przy zamówieniach towarów i usług), co wskazuje, iż  jednostka nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nota odsetkowa wystawiona przez Syndyka masy upadłościowej Arki Konsorcjum, dotycząca zapłaty odsetek, jest nie zatwierdzona przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

Stwierdzono, także iż brak przyjęcia do ewidencji niektórych narzędzi ( np. zestaw kluczy, pompa,). 

 

18. Młodzieżowy Dom Kultury – plan finansowy na 2005r. wynosił łącznie

      587.318,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na

      kwotę 29.472,17 zł.

·        faktura nr FV 2330239026 z dnia 06.04.2005r. wystawiona przez ENEA S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 4.495,31 zł,

·        faktura nr 76/2005 z dnia 16.05.2005r. wystawiona przez Miejski Dom Kultury Świnoujście, za zużycie gazu, ochronę pomieszczeń, zużycie energii elektrycznej, dozór urządzeń kotłowych, nadzór techniczny i zużycie wody na kwotę 2.024,72 zł,

·        faktura nr 50510097 z dnia 19.05.2005r. wystawiona przez Nadleśnictwo Międzyzdroje, za dzierżawę działki leśnej na kwotę 1.237,52 zł,

·        faktura nr 79/05/2005 z dnia 31.05.2005r. wystawiona przez PHU „KLEKSIK” Świnoujście, za zakup materiałów biurowych na kwotę

      71,40 zł,

·        faktura nr 701/2005 z dnia 03.06.2005r. wystawiona przez S.C. MAAGDRUK w Świnoujściu, za zakup pucharów na kwotę 108,00 zł,

·        faktura nr 01/06/2005 z dnia 03.06.2005r. wystawiona przez PHU KLEKSIK w Świnoujściu, za zakup dyplomów i papieru na kwotę

     44,00 zł,

·        faktury -  Tele2 Polska  Sp. z o.o. Warszawa,  za rozmowy telefoniczne na kwotę 520,85 zł,

·        faktura nr 01/05/T z dnia 08.06.2005r. wystawiona przez Morska Obsługa Statków Świnoujście, za rejs wycieczkowy na kwotę 1.000,00 zł,

·        faktura nr 117/06/2005 z dnia 01.06.2005r. wystawiona przez „EMILBUS” Świnoujście na kwotę 400,00 zł,

·        faktura nr FV 2230007630 z dnia 07.06.2005r. wystawiona przez ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii na kwotę 2.206,34 zł,

·        faktura nr 000450 z dnia 15.06.2005r. wystawiona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Świnoujście, za udostępnienie stadionu na kwotę 100 zł,

·        faktura nr 40/06/2005 F z dnia 05.06.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Transportowe NORBIS w Świnoujściu, za usługę transportową na kwotę 1.316,00 zł,

·        faktura FSZ80977872/006/05 z dnia 13.06.2005r. wystawiona przez  Telekomunikacja Polska S.A. , za rozmowy telefoniczne na kwotę

     98,69 zł,

·        faktury -  Telewizja Kablowa VECTRA S.A. Gdynia za abonament TV kabl. na kwotę 105,90 zł,

·        faktura nr 11769/594 z dnia 21.11.2005r. wystawiona przez PUH „BEJ” Sp. z o.o. Świnoujście,  za wywóz nieczystości na kwotę 60,86 zł,   

·        faktura -  Nestle Waters Polska S.A. Warszawa, za dostawę wody na kwotę 218,50 zł,

·        faktura nr 155/12/05/FV z dnia 02.12.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe Ochrony Środowiska „ECOPOL” Sp. z o.o. Dębostrów 50, za opracowanie załozeń techniczno-technologicznych dla SUW Przystań Żeglarska Łunowo na kwotę 1.830,00 zł,

·        faktura nr TR/41/12/2005 z dnia 19.12.2005r. wystawiona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za remont studni na przystani na kwotę 11.051,60 zł,

·        faktura nr FP 1274/00203/12/05 z dnia 27.05.2005r. wystawiona przez „Lidl Polska” Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 49,86 zł,

·        faktura nr 532/78/2005 z dnia 22.12.2005r. wystawiona przez ROSSMANN w Świnoujściu, za zakup artykułów chemicznych na kwotę 26,95 zł,

·        faktura nr F00872/12/05J1 z dnia 27.12.2005r. wystawiona przez Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Kostrzyn Biedronka w Świnoujściu, za zakup papieru toaletowego na kwotę 4,65 zł,

·        faktura nr 1054200829 z dnia 9.12.2005r. wystawiona przez ENEA S.A. Szczecin, za lokalizację i usuniecie uszkodzenia na kablu 15 kV zasilającego Przystań Żeglarską w Łunowie na kwotę 1.808,36 zł,

·        faktura nr 351/2005 z dnia 29.12.2005r. wystawiona przez El-Net Andrzej Misztal w Świnoujściu, za zakup artykułów biurowych na kwotę 95,12 zł,

·        faktura nr 05/6400 z dnia 20.12.2005r. wystawiona przez PHU „KLEKSIK” w Świnoujściu, za zakup materiałów biurowych na kwotę 232,40 zł,

·        wniosek o zaliczkę na kwotę 350 zł,

·        potwierdzenie wpłaty prowizji na kwotę 15,14 zł.

 

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż są one  zatwierdzane  pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Na części faktur brak  opisu stwierdzającego  celowość dokonywanych wydatków. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych. Na zleceniach i zamówieniach brak kontrasygnaty głównego księgowego w celu potwierdzenia zgodności operacji z prawem i planem finansowym.

 

19.Przedszkole Miejskie Nr 9 w Świnoujściu – plan finansowy  na 2005r.  

     wynosił łącznie 708.090,00 zł,  do kontroli przedstawiono faktury

dotyczące wydatków na kwotę 39.532,76 zł.

·        faktura nr 22/05 z dnia 01.02.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowy Elektromechaniki Dźwigowej i Instalatorstwa Elektrycznego w Świnoujściu, za pracę konserwacyjno naprawcze dźwigu torowego na kwotę 146,40 zł,

·        faktura nr 320/140 z dnia 24.01.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo usługowo-Handlowe „Bej” Sp. z o.o.  w Świnoujściu, za wywóz nieczystości na kwotę 211,86 zł,

·        faktura nr 00014/274/3433/05 z dnia 21.01.2005r. wystawiona przez Pocztę Polską DOP Szczecin Urząd Pocztowy nr 4 Świnoujście, za abonament RTV na kwotę 179,50 zł,

·        faktura nr 24101430 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Urząd Dozoru Technicznego Warszawa, za dozór na kwotę 142,00 zł,

·        faktura nr 05/01/D/26 z dnia 26.01.2005r. wystawiona przez MINIKON S.C. Trzcianka, za pomoce dydaktyczne na kwotę 1.230,00 zł,

·        faktura nr 5/V/2005 z dnia 08.02.2005r. wystawiona przez Zakład Budowlany „ EFEKT” w Świnoujściu, za remont sanitariatów na kwotę 15.737,62 zł,

·        faktura nr FS/000777/2005/SJ30 z dnia 16.03.2005r., za zakup odkurzaczy na kwotę 560,00 zł,

·        faktura nr 69/2005 z dnia 30.08.2005r. wystawiona przez Zakład Usług Budowlanych Fogt Eugeniusz w Świnoujściu, za roboty malarskie na kwotę 4.800,00 zł,

·        faktura nr 55/09/05 z dnia 06.09.2005r. wystawiona przez „ARTHURT” Bożena Wojciechowska w Świnoujściu, za zakup wyposażenia do kuchni na kwotę 304,28 zł,

·        faktura nr 152/05 z dnia 04.10.2005r. wystawiona przez Jerzego Płatkiewicza  Świnoujście, za badania lekarskie pracowników na kwotę 180,00 zł,

·        faktura nr FR/99/2005 z dnia 25.11.2005r. wystawiona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Tadeusz Jaśkiewicz Kalisz, za wykonanie pomiarów elektrycznych na kwotę 849,61 zł,

·        faktura nr FV 2330382384 z dnia 07.12.2005r. wystawiona przez ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za energię elektryczną na kwotę 1.306,75 zł,

·        dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, za 2005r. na kwotę 13.884,74 zł,

 

20. Przedszkole Miejskie  Nr 10 w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r.

 wynosił łącznie 1.044.117,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury

 dotyczące wydatków na kwotę 71.709,92 zł.

·        faktura nr 36/2005 z dnia 18.01.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TUR –PLAST Czaplinek, za zakup okien na kwotę 4.800,03 zł,

·        faktura nr 137/01/05 z dnia 24.01.2005r. wystawiona przez AC Systemy Komputerowe w Świnoujściu  na kwotę 250,00 zł,

·        faktura nr 121/05 z dnia 03.02.2005r. Wystawiona przez Hurtownię Wielobranżową „Lazur” w Świnoujściu, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 1.113,92 zł,

·        faktura nr 3/04/05 z dnia 14.04.2005r. wystawiona przez PRALEX – 2 Edward Staszkiewicz Police, za naprawę zmywarki na kwotę 724,07 zł,

·        faktura nr 355/04/05 z dnia 19.04.2005r. wystawiona przez Ogród i Dom S.C. Świnoujście, za zakup artykułów ogrodniczych na kwotę 489,40 zł,

·        faktura FSCO 1092905/005/05 z dnia 16.05.2005r. wystawiona przez Telekomunikacja Polska S.A , za rozmowy telefoniczne na kwotę

     323,86 zł,

·        faktura nr F/976/05 z dnia 30.06.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę  energii cieplnej na kwotę 2.488,68 zł,

 

·        faktura nr 0256/05/FVS z dnia 20.07.2005r. wystawiona przez Zakład Usług Elektrycznych i Systemów Alarmowych w Świnoujściu, za wykonanie częściowe i naprawę instalacji odgromowej na kwotę

     3.214,00 zł,

·        faktura nr 1/08/2005 z dnia 01.08.2005r. wystawiona przez Sklep Ogrodniczo- Przemysłowy P.O.D. GRANICA w Świnoujściu, za przycinkę topoli  na kwotę 875,50 zł,

·        faktura nr 0153/09/05/FVS z dnia 30.09.2005r. wystawiona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Świnoujściu, za badania lekarskie pracowników na kwotę 213,10 zł,

·        faktura nr 00142/2005 z dnia 27.10.2005r. wystawiona przez ATELIER77 Michał Sominka Szczecin, za uczestnictwo w szkoleniu na kwotę 300 zł,

·        rachunek nr 9/2005 z dnia 31.03.2005r. wystawiona przez Usługi Stolarskie Józef Kurczaka, za wykonanie usług stolarskich na kwotę 1.100,00 zł,

·        faktura nr 125/05 i 126/05 z dnia 8.11.2005r. wystawiona przez Firmę |Handlową „BRO-POSZ-BIS” Morąg , za  zakup lektury metodycznej na kwotę 719,80 zł,

·        faktura nr 1270/2005 z dnia 21.11.2005r wystawiona przez WITTENBORG Sp. z o.o. Szczecin, za zakup wyposażenia kuchennego na kwotę 446,89 zł,

·        faktura nr 51113919 z dnia 15.11.2005r. wystawiona przez  Nowa Szkoła Sp. z o.o. Łódź, za zakup lektur metodycznych na kwotę 400,00 zł,

·        faktura nr 000884 z dnia 30.11.2005r. wystawiona przez Pływalnie Krytą Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, za korzystanie z pływalni na kwotę 1.092,28 zł,

·        faktura nr 4070/SF/2005 z dnia 09.12.2005r. wystawiona przez PH COMPUTER  w Świnoujściu, za zakupu tonera do kserokopiarki na kwotę 290,00 zł,

·        faktura nr 4621/2005/SWI117 z dnia 13.12.2005r. wystawiona przez Komfort Sp. z o.o. Szczecin Sklep Firmowy w Świnoujściu, za zakup wykładziny na kwotę 3.863,33 zł,  

·        faktura nr 335/2005 z dnia 12.12.2005r. wystawiona przez El-Net Andrzej Misztal Świnoujście, za zakup monitora oraz komputera osobistego na kwotę 2.000,00 zł,

·        faktura nr FV 2330382300 z dnia 07.12.2005r. wystawiona przez ENEA S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 2.007,22 zł,

·        faktura nr 10625/2005 z dnia 13.12.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TUR – PLAST Czaplinek, za zakup drzwi,  okien oraz montaż stolarki na kwotę 4.705,84 zł,

·         odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2005r. ogółem 40.292,00 zł,

 

21. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r.

 wynosił łącznie 42.622,65 zł, do kontroli przedstawiono faktury

  dotyczące wydatków na kwotę 56.147,14 zł.     

·        faktura nr 000045 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Pływalnia Kryta w Świnoujściu, za wynajęcie małej niecki na kwotę 945,36 zł,

·        faktura nr F/11/05 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę energii cieplnej na kwotę 3.288,74 zł,

·        faktura nr FV 2230002952 z dnia 07.02.2005r.wystawiona przez ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 571,48 zł,

·        faktura nr 925/20010071/02 z dnia 24.02.2005r. wystawiona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS”  Sp. z o.o. w Świnoujściu, za wywóz nieczystości na kwotę 326,74 zł,

·        faktura nr 425/05 z dnia 12.04.2005r. wystawiona przez Hurtownie Wielobranżową „LAZUR” w Świnoujściu, za zakup artykułów chemicznych  na kwotę 331,52 zł,

·        faktura nr 117/01/05 z dnia 29.04.2005r. wystawiona przez STYL-DOM S.C. w Świnoujściu,  za zakup rolet C11 na kwotę 1.058,00 zł,

·        faktura nr R 05/4105 wystawiona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 272,33 zł,

·        faktura nr 0164/06/2005 z dnia 01.06.2005r wystawiona przez AC Systemy Komputerowe w Świnoujściu, za abonament na dostęp do Internetu na kwotę 70,00 zł,

·        faktura nr 918/2005 z dnia 14.07.2005r. wystawiona przez S.C. MAAGDRUK w Świnoujściu, za zakup pomocy dydaktycznej oraz pieczątki na kwotę 102,50 zł,

·        faktura nr 98/VIII/2005 z dnia 30.08.2005r. wystawiona przez Ogólnobudowlaną Spółdzielnie Rzemieślniczą „REMOBUD” w Świnoujściu, za remont dachu budynku przedszkola nr 5 na kwotę 34.825,59 zł,

·        faktura nr 0154/09/05/FVS z dnia 30.09.2005r. wystawiona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Świnoujściu,  za badania profilaktyczne pracowników na kwotę

     219,30 zł,

·        faktura nr 03/10/05 z dnia 17.10.2005 wystawiona przez Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Kulesza Zdzisław w Świnoujściu, za wymianę grzejników wraz z zaworami oraz wymiana zaworów grzejnikowych kpl. 3 na kwotę 2.349,88 zł,

·        faktura nr 93 z dnia 15.11.2005r. wystawiona przez „BOST” Spółka Jawna w Pyrzycach, za dostawę i montaż wykładziny podłogowej na kwotę 11.785,70 zł.  

 

22. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Świnoujściu -  plan finansowy za 2005r.

wynosił łącznie 1.406.657,47 zł, do kontroli przedstawiono faktury     dotyczące wydatków na kwotę 77.285,62 zł. 

·        faktura nr PFA 0000000324/2005 z dnia 06.01.2005r. wystawiona przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zakład Wydawnictw i Poligrafii Warszawa, za prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora na kwotę 1.631,00 zł,

·        faktura nr F/32/05 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 6.894,95 zł,

·        faktura nr 400/SF/2005 z dnia 07.02.2005r. wystawiona przez PH COMPUTER w Świnoujściu, za zakup monitora CRT 17, drukarki Samsung oraz oprogramowania na kwotę 3.775,00 zł,

·        faktura FV 2230002763 z dnia 07.02.2005r. wystawiona przez ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 1.519,04 zł,

·        faktura nr FR/3/2005 z dnia 09.02.2005r. wystawiona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Tadeusz Jaśkiewicz Kalisz, za montaż opraw awaryjnych na kwotę 2.074,61 zł,

·        faktura nr 747/04/05 z dnia 07.04.2005r. wystawiona przez AC Systemy Komputerowa S.J. w Świnoujściu, za zakup dysku twardego oraz kieszeni na HDD – ramka na kwotę 230,01 zł,

·        faktura nr 1267/SF/2005 z dnia 20.04.2005r. wystawiona przez PH COMPUTER w Świnoujściu, za zakup tonera do drukarki na kwotę 290,03 zł,

·        faktura nr R 05/3262 wystawiona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i wywóz nieczystości na kwotę 1.264,99 zł,

·        faktura nr 62/04/2005 z dnia 30.04.2005r. wystawionej przez Zakład Usługowy Konserwacja i Remonty Dźwigów, za konserwacje dźwigów towarowych na kwotę 222,66 zł,

·        faktura nr UNIZETO Sp. z o.o. Szczecin za szkolenie na kwotę 380,00 zł,

·        faktura nr 05/4080 z dnia 24.08.2005r. wystawiona przez PHU „KLIKSIK” w Świnoujściu, za zakup materiałów biurowych na kwotę 205,59 zł,

·        faktura nr FP/BH/0039/8/2005 z dnia 31.08.2005r. wystawiona przez DGM Artur Dałkowski Biuro Handlowe w Świnoujściu, za wymianę stolarki okiennej na kwotę 18.678,20 zł,

·        faktura nr 37/V/2005 z dnia 05.09.2005r. wystawiona przez Zakład Budowlany „EFEKT” w Świnoujściu, za roboty remontowe na kwotę 12.688,88 zł,

·        faktura nr 96/09/05 z dnia 08.09.2005r. wystawiona przez „ARTHUR” Grażyna Wojciechowska w Świnoujściu, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 418,94 zł,

·        faktura nr 0505 z dnia 09.09.2005r. wystawiona przez OLMAR Pest Control w Goleniowie, za usługi DDD na kwotę 207,40 zł,

·        faktura nr 169/09/05 z dnia 26.09.05 wystawiona przez W.P.H.U. „MI-LO-POL Sklep Mundurowy Hurtownia Odzieży Roboczej w Świnoujściu, za zakup odzieży roboczej na kwotę 1.005,41 zł,

·        faktura nr 102/2005 z dnia 25.10.2005r. wystawiona przez ARPO w Świnoujściu, za zakup blatów do biurek na kwotę 900,00 zł,

·        faktura nr 47/V/2005 z dnia 25.10.2005r. wystawiona przez Zakład Budowlany „EFEKT” w Świnoujściu, za wymianę rur wodnych na kwotę 1.192,95 zł,

·        faktura nr FR/97/2005 z dnia 25.11.2005r. wystawiona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Tadeusz Jaśkiewicz, za wykonanie pomiarów elektrycznych na kwotę 754,94 zł,

·        faktura nr 1703/05 z dnia 12.12.2005r. wystawiona przez PHU „BE-KA’’ Stargard Szczeciński, za zakup opraw na kwotę 4.062,84 zł,

·        dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi, za 2005r. w wysokości 18.888,18 zł.

 

23.  Przedszkole Miejskie Nr 3 „ Pod Żaglami” w Świnoujściu – plan

  finansowy za 2005r. wynosił łącznie 1.243.034,00 zł, do kontroli

  przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 69.614,33 zł.

·        faktura nr 1/2005 z dnia 05.01.2005r.wystawiona przez Zakład Hydrauliczny w Świnoujściu, za usuniecie przecieku na instalacji wody ciepłej – wymiana odcinka rury na kwotę 854,00 zł,

·        faktura nr 24101394 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, za dozór na kwotę 663,00 zł,

·        faktura nr FV 2230003007 z dnia 07.02.2005r. wystawiona przez ENEA  S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 664,91 zł,

·        faktura nr 274/05 z dnia 10.03.2005r. wystawiona przez Hurtownię Wielobranżową „LAZUR” w Świnoujściu, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 830,28 zł,

·        faktura nr 509/05 z dnia 07.03.2005r. wystawiona przez AC Systemy Komputerowe S.J. w Świnoujściu, za dostęp do sieci Internet na kwotę 70,00 zł,

·        faktura nr 291/018/I z dnia 24.03.2005r. wystawiona przez „MARKO” Sp. z. o.o. w Szczecinie, za zakup odtwarzacz DVD GDP 1100 na kwotę 570,00 zł,

·        faktur nr 52/2005 z dnia 05.04.2005r. wystawiona przez Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świnoujściu, za energię cieplną, zimną wodę, ciepłą wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 4.362,95 zł,

·        rachunek nr 31/05 z dnia 05.04.2005r. wystawiona przez Jerzego Płatkiewicza w Świnoujściu, za badania lekarskie pracowników na kwotę 530,00 zł,

·        faktura FUMA/P8102/2290 z dnia 27.04.2005r. wystawiona przez RUCH S.A. w Warszawie Oddział Pomorski w Szczecinie za zakup gazet

     ( prawna i głos nauczycielski) na kwotę 285,05 zł,

·        faktura nr FSZ83460968/005/05 z dnia 13.05.2005r. wystawiona przez Telekomunikacja Polska S. A., za rozmowy telefoniczne

     na kwotę  280,25 zł,

·        faktura nr FV/455/2005 z dnia 28.06.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „AMBER” w Myśliborzu, za wymianę bębna w kserokopiarce na kwotę 590,48 zł,

·        faktura nr R 05/5005 wystawiona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 579,79 zł,

·        faktura nr 0000134/05 z dnia 25.07.2005r. wystawiona przez M&M Tabo S.C. w Świnoujściu, za elementy do wykonania systemu łączności wewnętrznej na kwotę 366,00 zł,  

·        faktura nr 01/VIII/2005 z dnia 22.08.2005r. wystawiona przez Ogólnobudowlaną Spółdzielnie Rzemieślniczą „Remobud” w Świnoujściu, za remont węzłów sanitarnych w budynku przedszkola na kwotę 32.057,04 zł,

·        faktura nr 17/08/2005 z dnia 22.08.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowo Budowlany „ELBUD” w Świnoujściu, za roboty malarskie pomieszczeń kuchni przedszkola na kwotę 1.582,07 zł,

·        faktura nr 1249/08/05 z dnia 30.08.2005r. wystawiona przez Ogród i Dom s.c. w Świnoujściu, za zakup artykułów ogrodniczych na kwotę 228,10 zł,

·        faktura nr FD/0006/9/05 z dnia 05.09.2005r. wystawiona przez PHU „Pryzmat w Świnoujściu, za zakup artykułów gospodarstwa domowego na kwotę 418,16 zł,

·        faktura nr 2548/2005/SWI117 z dnia 07.09.2005r. wystawiona przez Komfort Sp. z o.o. Szczecin sklep firmowy w Świnoujściu, za wykładzinę  na kwotę 145,26 zł,

·        faktura nr 14/09/05 z dnia 22.09.2005r. wystawiona przez „Art-Pap” w Świnoujściu, za zakup środków czystości na kwotę 286,31 zł,

·         faktura 1228/0/05 z dnia 05.10.2005r. wystawiona przez „PANEL” w Świnoujściu,za zakup materiałów budowlanych na kwotę 107,80 zł,

·        faktura nr FA/CP3/12/10/2005 z dnia 10.10.2005r. wystawiona przez ASK SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. w Szczecinie,  za zakup drukarki na kwotę 319,00 zł,

·        PEFRON na kwotę 604,50 zł,

·        faktura nr 05/5184 z dnia 20.10.2005r. wystawiona przez PHU „KLEKSIK”, za zakup materiałów biurowych na kwotę 524,39 zł,

·        faktura nr 000891 wystawiona przez Pływalnia Kryta OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu, za korzystanie z pływalni na kwotę 936,24 zł,

·        Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r w kwocie 21.758,76 zł.

       

24. Przedszkole Miejskie Nr 11 w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r.

wynosił łącznie 828.165,16 zł, do kontroli przedstawiono faktury      dotyczące wydatków na kwotę `48.867,90 zł.

·        faktura nr 23/018/I z dnia 10.01.2005r. wystawiona przez „MAKRO”

     Sp. z o.o. Szczecin, za zakup czajników elektrycznych na kwotę 150,00 zł,

·        faktura nr 9/2005 z dnia 21.01.2005r. wystawiona przez Zakład Pralniczy w Świnoujściu, za pranie pościeli na kwotę 144,33 zł,

·        faktura nr 17/20010033/01 z dnia 27.01.2005r. wystawiona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS” Sp. z o.o. w Świnoujściu, za wywóz nieczystości na kwotę 163,37 zł,

·        faktura nr F/10/05 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę energii cieplnej na kwotę 3.102,89 zł,

·        faktura nr R 05/759 wystawiona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 764,27 zł,

·        faktura nr 254/05 z dnia 09.03.2005r. wystawiona przez Hurtownię Wielobranżową „LAZUR” w Świnoujściu, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 574,27 zł,

·        faktura nr 162/03/05 z dnia 10.03.2005r. wystawiona przez Ogród i Dom S.C. w Świnoujściu, za zakup artykułów ogrodniczych na kwotę 134,40 zł,

·        faktura  nr 2230004981 z dnia 08.03.2005r. wystawiona przez ENEA Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 3.219,47 zł,

·        faktura nr FSZ83461125/003/05 z dnia 15.03.2005r. wystawiona przez Telekomunikacja Polska S.A., za rozmowy telefoniczne na kwotę

     162,13 zł,

·        faktura nr Fa 00042753/05 z dnia 21.03.2005r. wystawiona przez Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. w Warszawie  za zakup  poradnika dyrektora  na kwotę 189,50 zł,

·        faktura nr 05/03/D/52 z dnia 30.03.2005r. wystawiona przez MINIKON S.C. w Trzciance, za zakup książek na kwotę 880,00 zł,

·        faktura nr 780/04/05 z dnia 12.04.2005r. wystawiona przez AC Systemy Komputerowe S.J. w Świnoujściu,  za zakup dysku twardego USB obudowa 3,5, dojazd do klienta, montaż podzespołów komputerowych na kwotę 400,00 zł,

·        faktura nr FS/001077/2005/SJ30 z dnia 05.04.2005r. wystawiona przez PPHU „TERG” w Świnoujściu,  za zakup kalkulatora, telefonów, faxu na kwotę 770,00 zł,

·        faktura nr 45/05 z dnia 12.05.2005r. wystawiona przez S.C. Leokadia Pietrzyk & Jadwiga Karniejew w Świnoujściu, za zakup tapety na kwotę 341,00 zł,

·        faktura nr 17/2005 z dnia 3.06.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Handlowy w Świnoujściu, na zakup obudowy grzejników na kwotę 2.500,15 zł,

·        faktura nr 05/2713 z dnia 08.06.2005r. wystawiona przez PHU „KLEKSIK”, za zakup materiałów biurowych na kwotę 343,80 zł,

·        faktura nr 240 z dnia 07.07.2005r. wystawiona przez PPUH „OKNO-NOWE” S.C. Świebodzin, za zakup okien i parapetów na kwotę

     1.842,52 zł,

·        faktura nr 5537/05/FA z dnia 19.07.2005r wystawiona przez Salon Budowlany „KRAM” w Świnoujściu, za zakup materiałów  budowlanych na kwotę 1.627,79 zł,

·        faktura nr 78/VII/2005 z dnia 29.07.200r. wystawiona przez Ogólnobudowlaną Spółdzielnię Rzemieślniczą „Remobud” w Świnoujściu za remont węzłów sanitarnych na kwotę 26.697,84 zł,

·        faktura nr 219/2005 z dnia 29.07.2005r. Zakład Szklarski w Świnoujściu,                  za wykonanie oraz montaż luster na kwotę 95,16 zł,

·        faktura nr 50706600 z dnia 27.07.2005r. wystawiona przez Nowa Szkoła Sp. z o.o. w Łodzi, za zakup naklejek i pokrowców na kwotę 354,00 zł,

·        faktura nr 1352/2341/05/B z dnia 07.09.2005r., za zakup odkurzacza i chł. zamr. ZANUSSI na kwotę 1.318,00 zł,

·        faktura nr 19/2005 z dnia 21.09.2005r. wystawiona przez Art. Zoologiczne i Przemysłowe w Świnoujściu, za zakup filtra na kwotę

     72,00 zł,

·        faktura nr 0147/09/05/FVS z dnia 30.09.2005r. wystawiona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Świnoujściu, za badania profilaktyczne pracowników 753,60 zł,

·        faktura nr A09464/2005 z dnia 30.09.2005r. wystawiona przez Firmę Usługowo – Handlową „NOWATOR” w Świnoujściu, za zakup materiałów budowlanych na kwotę 128,02 zł,

·        faktura nr 1300/2005 z dnia 30.09.2005r. wystawiona przez Salon „OLIWIA” S.C. w Świnoujściu, za zakup materiałów budowlanych na kwotę 102,76 zł,

·        faktura nr FA/00039/10/2005 z dnia 17.10.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DIP” S.J. Szczecin, za przegląd i konserwację kserokopiarki na kwotę 219,60 zł,

·        faktura nr 000774 z dnia 27.10.2005r. wystawiona przez Pływalnię Krytą Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, za korzystanie z pływalni  na kwotę 624,16 zł,

·        faktura 119/10 z dnia 18.10.05r. wystawiona przez „EL-PRAM” Hurt-Detal Materiałów Elektrycznych w Świnoujściu, za wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej na kwotę 328,55 zł,

·        faktura nr 531/R/05 z dnia 14.11.2005r. wystawiona Przez Zakład Usług Pożarniczych S.C. w Świnoujściu, za przegląd gaśnic na kwotę  124,44 zł,

·        faktura nr 05/5704 z dnia 22.11.2005r. wystawiona przez PHU „KLEKSIK” w Świnoujściu, za zakup materiałów biurowych na kwotę 289,18 zł,

·        faktura nr 182/2005 z dnia 7.12.2005r. wystawiona przez A.G. Pracownia Reklamy w Świnoujściu, za wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 195,20 zł,

·        faktura nr 565/05 z dnia 03.12.2005r. wystawiona przez Księgarnię „Edukacyjna” w Szczecinie, za zakup książek na kwotę 108,50 zł,

·        faktura nr 1606/2005 z dnia 21.12.2005r. wystawiona przez S.C. MAAGDRUK w Świnoujściu,  za wykonanie pieczątek na kwotę

     147,00 zł,    

 

Księgowość wszystkich w/w przedszkoli prowadzona jest przez tego samego księgowego.

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż są one zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz posiadają dekretacje zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na części umów, zamówień i zleceń brak kontrasygnaty głównego księgowego, która jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym. Jednostki stosują ustawę Prawo zamówień publicznych lecz niekiedy dokonują zamówień powołując się na niewłaściwy tryb. Na części faktur brak opisu dotyczącego stwierdzenia wykonania usługi lub potwierdzenia celowości dokonywanych zakupów.

  

25. Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu – plan finansowy na 2005r.

wynosił łącznie 905.000,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na kwotę 52.824,80 zł.

·        faktura nr 10/2005 z dnia 04.02.2005r. wystawiona przez P.H. ULMAR Salon Meblowy w Świnoujściu, za zakup krzeseł na kwotę 1.455,04 zł,

·        faktura nr 10/2005 z dnia 17.02.2005r. wystawiona przez F.P.H.U. „TOP” w Świnoujściu, za zakup mebli biurowych na kwotę 9.690,00 zł,

·        faktura nr F/187/05 z dnia 28.02.2005r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę energii cieplnej na kwotę 5.999,33 zł,

·        faktura nr FV 2230004504 z dnia 08.03.2005r wystawiona przez ENEA S.A. Oddział w Szczecinie Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 2.728,91 zł,

·        faktura nr FV 2230004338 z dnia 08.03.2005r. wystawiona przez ENEA S.A. Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 82,33 zł,

·        faktury- Firma Handlowo Usługowa „VERTI” w Świnoujściu 6.918,04 zł,

·        faktura nr WN/000539/05 z dnia 01.06.2005r. wystawiona przez Zakład Nagrań i Wydawnictw Sp. z o.o. w Warszawie, za zakup książek mówionych na kwotę 287,92 zł,

·        faktura nr 3/07/05 z dnia 12.07.2005r. wystawiona przez Zakład Kominiarski i Ogólnobudowlany „A-Z” w Świnoujściu, za okresową kontrolę instalacji i urządzeń kominowych oraz okresowe czyszczenie kominów na kwotę 1.220,00 zł,

·        faktury-  wystawione przez „RUCH” S.A. w Warszawie, za prenumeratę prasy na kwotę 2.207,60 zł,

·        faktury – Topograficzna Oficyna Wydawnicza „FIRET – MEDIA” Warszawa, za zakup książek na kwotę 4.891,68 zł,

·        faktura nr 27/09/2005 z dnia 24.09.2005r. wystawiona przez Szczecińską Agencję Promocyjno – Koncertową w Policach,  za przygotowanie oraz wykonanie programu artystycznego Ewy Kasprzyk w ramach cyklu spotkań z literatura dziecięcą w dniu 24.09.2005r. na kwotę 3.000,00 zł,

·        faktury – Salon EMPIK w Świnoujściu, za zakup książek na kwotę 2.890,21 zł,

·        faktura nr FR/64/2005 z dnia 26.09.2005r. wystawiona przez Zakład Instalatorstwa Tadeusz Jaśkiewicz w Kaliszu, za wykonanie pomiarów elektrycznych na kwotę 3.943,65 zł,

·        faktura nr 00305/05 z dnia 10.10.2005r. wystawiona przez Księgarnie „Neptun” w Świnoujściu 3.719,13 zł,

·        faktura nr FV0923/10/2005 z dnia 28.10.2005r. wystawiona przez Zakład Ochrony Osób i Mienia „KONWÓJ-SECURITY” Sp. J., za ochronę pomieszczeń biblioteki na kwotę 172,87 zł,

·        faktura nr R 05/9180 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzenia ścieków na kwotę

307,46 zł,

·        faktura nr Cz /001464/12/2005 z dnia 01.12.2005r. wystawiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową LW „Słowianin w Świnoujściu, za czynsz najmu, centralne ogrzewanie oraz legalizacja liczników ZW na kwotę 587,37 zł,

·        faktura nr FV 2005/12/15 z dnia 18.12.2005r. wystawiona przez Zakład Instalacyjno-Elektromechaniczny w Świnoujściu, za wykonanie okresowych pomiarów dźwigu na kwotę 268,40 zł,

·        faktura nr 18543/FV/2005r z dnia 16.12.2005r. wystawiona przez Wydawnictwo „AMBER” Sp. z o.o. Warszawa, za zakup książek na kwotę 1.056,75 zł,

·        faktura nr FSZ83272882/012/05  z dnia 13.12.2005r. wystawiona przez Telekomunikację Polską S.A., za rozmowy telefoniczne na kwotę

     516,05 zł,

·        faktura nr 608/R/05 z dnia 28.12.2005r. wystawiona przez Zakład Usług Pożarniczych S.C., za przegląd i konserwację gaśnic p. poż. na kwotę 882,06 zł. 

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż są one zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. W umowach główny księgowy występuje jako przedstawiciel jednostki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy składa tylko podpis, który jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym. Na zamówieniach brak kontrasygnaty głównego księgowego. Zamówień publicznych dokonywano na podstawie nieaktualnej ustawy z 1994 r. Dokumenty księgowe zatwierdzane są pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. 

 

26. Zespół Szkół w Świnoujściu -   plan finansowy na 2005r. wynosił łącznie

      1.790,420 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na

      kwotę 121.706,47 zł.

·        faktury – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, za zakup energii cieplnej na kwotę 75.118,25 zł,

·        faktury – Hurtownia Wielobranżowa „LAZUR” w Świnoujściu, za zakup artykułów przemysłowych na kwotę 1.251,31 zł,

·        faktury – Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe i Ochrony Środowiska „KOROS” Sp. z o.o. w Świnoujściu, za wywóz nieczystości na kwotę 838,24 zł,

·        faktury – TERMOFENIX S.C. w Świnoujściu, za konserwację węzła cieplnego na kwotę 366,00 zł,

·        faktura nr 24101484 z dnia 31.01.2005r. wystawiona przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, za dozór na kwotę 107,00 zł,

·        faktury – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 17.189,20 zł,

·        faktury – PHU „KLEKSIK” w Świnoujściu, za zakup artykułów biurowych na kwotę 540,30 zł,

·        faktury – FORNET S.C. w Świnoujściu, za dostarczanie sygnału internetu i dostęp do sieci internetu na kwotę  440,00 zł,

·        faktury – Telekomunikacja Polska S.A, za rozmowy telefoniczne na kwotę 1.288,75 zł,

·        faktury- „SEKRET” Ochrona Osób i Mienia Sp. J. w Świnoujściu, za monitoring na kwotę 976,00 zł,

·        faktury – ENEA Oddział Szczecin Rejon Energetyczny Międzyzdroje, za dostawę energii elektrycznej na kwotę 10.805,44 zł,

·        rachunki - wystawione przez Szkołę Nauki Jazdy Artur i Kasia Woźniak w Świnoujściu,  za praktyczną naukę jazdy samochodem na kwotę 7.280,00 zł,

·        faktury -  SSM Poland Sp. z o.o. w Szczecinie, za naprawę kopiarki CANON NP – 6317 oraz ksero  na kwotę 451,40 zł,

·        faktura nr 11/04/05 z dnia 18.04.2005r. wystawiona przez Usługi w Zakresie elektroenergetycznym instalacyjnym i pomiarowym Krzysztof Lewandowski w Świnoujściu, za wykonanie pomiarów elektrycznych w szkole oraz schronisku młodzieżowym na kwotę 2.226,74 zł,

·        faktura nr 81/05 z dnia 22.04.2005r. wystawiona przez Zakład Usługowy Elektromechaniki Dźwigowej i Instalatorstwa Elektrycznego w Świnoujściu, za wynajem samochodu ciężarowego do przewozu ziemi na kwotę 439,20 zł,

·        faktura nr 33/2005 z dnia 09.09.2005r. wystawiona przez Instalacje Przemysłowe, Sanitarne i Gazowe  w Wolinie, za usunięcie awarii instalacji wodnej w toaletach na kwotę 700,00 zł,

·        faktura nr 272/12/05 z dnia 22.12.2005r. wystawiona przez Zakład Kominiarski w Świnoujściu, za przegląd  techniczny przewodów i podł. kominowych na kwotę 732,00 zł,

·        faktury – PREWENT  S.C. Sprzęt Przeciwpożarowy w Gryfinie, za konserwację gaśnicy proszkowej, badanie wydajności sieci hydrantowej oraz zakupu znaków na kwotę 956,64 zł.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż są one zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. W umowach główny księgowy występuje jako przedstawiciel jednostki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych główny księgowy składa tylko podpis, który jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym. Na zamówieniach brak kontrasygnaty głównego księgowego. Na części faktur brak  opisu stwierdzającego  celowość dokonywanych wydatków.  Na  dowodach księgowych brak dekretacji, która wskazuje termin i  sposób ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

27. Gimnazjum Publiczne nr 2 – plan finansowy na 2005r. wynosił łącznie

      2.874.010,00 zł, do kontroli przedstawiono faktury dotyczące wydatków na

      kwotę 173.637,07 zł.

·        faktury – „BOST” SP. J. A. Błażejewski, J. Litra, A. Gliszczyński  Pyrzyce, za remont posadzek w budynku gimnazjum na kwotę

     173.637,07 zł.

 

Z analizy  przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż są one zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Na umowie dotyczącej remontu posadzek z dnia 27.07.2005r. brak kontrasygnaty głównego księgowego, który jest potwierdzeniem zgodności operacji z prawem oraz planem finansowym.

 Jednostka stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.

 

28. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – plan finansowy na 2005r. wynosił

       łącznie 12.462.997,00 zł z tego 5 % wydatków zrealizowanych zgodnie z

       planem na  2005r. to 666.901,53 zł, do kontroli przedstawiono następujące

  dokumenty:

·        listy wypłat zasiłków celowych – zadania własne gminy rozdział 85214

     § 3110 nr:

- SŚ.4011.II 36 -50-c/05,

- SŚ.4011.II.135-155-c/05,

- SŚ.4011.II.310,321-364-c/05,

- SŚ.4011.II.52-71-c/05,

- SŚ.4011.II.253-282-c/05,

- SŚ.4011.II.120-133-c/05.

·        listy wypłat świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – zadania własne powiatu rozdział

85204 § 3110 nr:

- Rz.4071/02-II/11-16,18/05,

-Rz.4071/02-II/35,37-41,43-46/05,

- Rz.4071/02-II/61-66,68-70,72/05,

- Rz.4071/02-II/83-86,91/05,

- Rz.4071/02-II/109-113,119-122/05.

·        listy wypłat świadczeń na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających rodziny zastępcze – zadania własne powiatu rozdział 85204 § 3110 nr:

- Rz.4071/02-II/17,17A,19-22/05,

- Rz.4071/02-II/36,42,47/05,

- Rz.4071/02-II/67,71/05,

- Rz.4071/02-II/87-90/05,

- Rz.4071/02-II/114-118/05.

·        listy wypłat świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze zadania własne powiatu rozdział 85201

     § 3110 nr:

     - PO.40214.II/04-08/05,

     - PO.40214.II/27-29/05,

     - PO.40214.II/13-18/05,

     - PO.40214.II/35-39/05,

     - PO.40214.II/22-24/05.

Do kontroli przedłożono  4 losowo wybrane  teczki klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotyczące: zasiłku celowego, pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie

dla osoby opuszczającą rodzinę zastępczą, pomocy pieniężnej na kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie osoby opuszczającej placówkę opiekuńczo- wychowawczą.

Listy sporządzone na podstawie dokumentów źródłowych są zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Wysokość przyznawanej pomocy jest zgodna z przedstawionymi do kontroli dokumentami źródłowymi. 

 

29. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Świnoujściu – plan finansowy na

      2005r. wynosił łącznie 9.988.700 zł, do kontroli przedstawiono faktury,

      rachunki, noty dotyczące wydatków na 499.435,00 zł. Dotyczą one głównie

      zaliczek przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych.

 

Z analizy przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż są one zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz posiadają dekretacje zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Wnioski:

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż tylko 4 jednostki ustrzegły się większości typowych, powtarzających się we wszystkich pozostałych jednostkach nieprawidłowości.

Na wyróżnienie zasługują Szkoła Podstawowa nr 6 i Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I.  

 

Do najczęściej powtarzających się nieprawidłowości należy zaliczyć:

 

1.     W zawartych umowach, zleceniach, zamówieniach brak kontrasygnaty głównego księgowego, co stanowi naruszenie art. 45 ustawy o finansach publicznych.

2.     W zawartych umowach, zleceniach, zamówieniach główny księgowy występuje jako przedstawiciel jednostki, nie mając do tego prawnego umocowania.

3.     Brak na fakturach:

·        opisów dotyczących wykonania usługi lub celowości dokonywanych zakupów towarów i usług,

·        dekretacji, która wskazuje termin i  sposób ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Do najistotniejszych uchybień należy zaliczyć nieprawidłowości związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.     Na fakturach brak adnotacji dotyczących trybu, w wyniku którego dokonano zakupów towarów i usług.

2.     Naruszanie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez stosowanie niewłaściwych trybów zamówień publicznych.

3.     Dokonywanie zamówień towarów i usług na podstawie już nie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Ponadto stwierdzono:

1. Brak dokumentów potwierdzających przyjęcia na stan mebli (Miejski Dom Kultury) oraz narzędzi (Zakład gospodarki Odpadami).

2. W związku z wieloma nieprawidłowościami dotyczącymi dokumentów

    księgowych oraz brakiem udokumentowania celowości wydatków w Zakładzie Gospodarki Odpadami Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Świnoujścia, należy ująć powyższa  jednostkę w planie do kontroli kompleksowej.   

 

 

 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami proponuje się:

 

1.     Zweryfikować wszystkie zawarte umowy, zlecenia, zamówienia zgodnie z art. 45  ustawy o finansach publicznych.

2.     Obligatoryjnie przestrzegać zasad opisywania faktur w zakresie potwierdzenia wykonania usług oraz celowości  dokonywanych zakupów towarów i usług.

3.     Bezwzględnie przestrzegać ustawy Prawo zamówień publicznych.

          4.  Przestrzegać postanowień ustawy o finansach publicznych, iż każda

               wydana kwota powinna być zatwierdzona przez kierownika jednostki i

               głównego księgowego.

 

   

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Prezydent Miasta Świnoujścia

Egz. nr 2 – a/a


Wytworzył: Naczelnik Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli (28 kwietnia 2006)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (13 czerwca 2006, 08:47:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6806

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij