Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starsza księgowa

Starsza księgowa

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie średnie ogólne/ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne i co najmniej trzy lata stażu pracy zawodowej

3. Znajomość ustaw : o rachunkowości, o finansach publicznych

4. Znajomość obsługi  programów VULCAN- Księgowość, Rozrachunki , Płace OPTIVUM

5. Znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz  kalkulacyjny

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

7. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku st. Księgowej

Wymagania  dodatkowe:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne

2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach w jednostkach samorządowych lub budżetowych

3. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

4. Znajomość prawa w zakresie : szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, szczegółowej klasyfikacji  dochodów i wydatków budżetowych

5. Predyspozycje osobowościowe:

a/ sumienność

b/ dokładność

c/ odpowiedzialność

d/ skuteczność działania.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych Zespołu Szkół Morskich

2. Prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych

3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonych ewidencji księgowych

4. Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników, prowadzenie spraw  związanych z naliczaniem podatku dochodowego

5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS  i UAS

6. Pobór zaliczek na podatek dochodowy, terminowe i prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych

7. Terminowe i prawidłowe rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy

8. Sporządzanie sprawozdań w zakresie funduszu płac

9. Zadania w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku :

1. Praca przy monitorze ekranowym.

2. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

3. Czas pracy : 0,83 etatu – 33,2 godziny tygodniowo.

4. Wysiłek umysłowy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny

2. Życiorys  (cv)- musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016e poz.902 z późn. zm.)

3. Kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy(świadectwa pracy, zaświadczenia)

6. Kopie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata ,że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

7. Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art.4 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( tj. DZ.U. z 2017 poz. 1311)

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumentu należy składać lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 listopada 2017r do godziny 12,00 (liczy się data wpływu do sekretariatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu ), na adres : ul. Jana Sołtana 2 ,72-602 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w księgowości”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91 3216287

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru- rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni droga e-mail lub telefonicznie

2. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie ,nie będą rozpatrywane

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.um.swinoujscie.pl)

-----------------------------------------------

Wynik postępowania konkursowego w ZSM w Świnoujściu na wolne stanowisko „starszy księgowy”

W wyniku naboru na wolne stanowisko „starszy księgowy” została wybrana Pani Wanda Mikosz zamieszkała w Świnoujściu.

Dyrektor ZSM w Świnoujściu 24.11.2017 r dokonał wyboru kandydada.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wanda Mikosz uzyskała odpowiednią ilość punktów w selekcji końcowej kandydatów spełaniając wymagania formalne i merytoryczne.


Wytworzył: admin (10 listopada 2017)
Opublikował: Adam Sondel (10 listopada 2017, 12:12:04)

Ostatnia zmiana: Adam Sondel (29 listopada 2017, 12:40:46)
Zmieniono: wyniki konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij