Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujście

Godziny pracy

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
w sobotę i niedzielę: nieczynne   

Stanowisko Obsługi Interesantów:

czwartek: 7:30 do 16:30
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7:30 do 15:30
sobota i niedziela: nieczynne
tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73

Konta bankowe

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

IBAN:  PL (+26 znaków konta)

BIC Banku Pekao SA:   PKOPPLPW

1 Rachunek podstawowy

44 1240 3914 1111 0010 0961 7125

2 konto dochodów Miasta 

95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Tablica ogłoszeń

WOS.6220.2.8.2020.SN

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Baltic Park Fort – budynki wypoczynkowo-usługowe i budynek hotelowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”,

informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 25/2020 o pozwoleniu na budowę pomostów trapowego i dojściowego w sąsiedztwie pomostu nalewakowego na terenie terminala paliw PKN ORLEN Nr 94 na działkach nr: 59/4 i 59/3 obrębu 11 w ramach zadania dot. hermetyzacji terminala paliw w Świnoujściu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

zamówienie na Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.6.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: pełnienie roli prelegenta w czasie polsko-niemieckiego seminarium online dla przedsiębiorców na temat: „Komunikacja i zarządzanie pracownikami z różnych obszarów kulturowych”. Szkolenie realizowane w ramach projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”.

zamówienie na pełnienie roli prelegenta w czasie polsko-niemieckiego seminarium online dla przedsiębiorców na temat: „Komunikacja i zarządzanie pracownikami z różnych obszarów kulturowych”. Szkolenie realizowane w ramach projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WRG.CUD.042.05.2020.KR

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie przeglądu okresowego kominiarskiego i instalacji gazowej w obiektach budowlanych znajdujących się w zarządzie Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie przeglądu okresowego kominiarskiego i instalacji gazowej w obiektach budowlanych znajdujących się w zarządzie Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy Z/23/2020 Wykonanie przeglądu okresowego kominiarskiego i instalacji gazowej w obiektach budowlanych znajdujących się w zarządzie Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji oraz modernizacja stanowisk przeprawy Centrum będących w zarządzaniu Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie dokumentacji oraz modernizacja stanowisk przeprawy Centrum będących w zarządzaniu Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy Z/15/2/2020 Wykonanie dokumentacji oraz modernizacja stanowisk przeprawy Centrum będących w zarządzaniu Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Wykonanie przeglądu i atestacji hydrantów wewnętrznych w budynku warsztatowo-magazynowym przy ul. S. Rogozińskiego 4 zarządzanym przez Żeglugę Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie przeglądu i atestacji hydrantów wewnętrznych w budynku warsztatowo-magazynowym przy ul. S. Rogozińskiego 4 zarządzanym przez Żeglugę Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy Z.24.2020 Wykonanie przeglądu i atestacji hydrantów wewnętrznych w budynku warsztatowo-magazynowym przy ul. S. Rogozińskiego 4 zarządzanym przez Żeglugę Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

Praca

stanowisko: Specjalista d/s płac

stanowisko Specjalista d/s płac

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Szkolna 1 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert przesłać na adres : Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Szkolna 1, 72-600 Świnoujście z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO - SPECJALISTA DS. PŁAC" lub osobiście w sekretariacie szkoły

stanowisko: Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

stanowisko Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Podinspektor/inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych- 2 etaty

stanowisko Podinspektor/inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych- 2 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

stanowisko Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym – Stanowisko Obsługi Interesantów

stanowisko Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym – Stanowisko Obsługi Interesantów

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Konkursy ofert

Przedmiot konkursu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. "Morskie wychowanie dzieci i młodzieży"

Przedmiot konkursu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. "Morskie wychowanie dzieci i młodzieży"

Znak sprawy WE.524.1.2020

Kategoria Edukacja

Termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: XXX/239/2020

uchwała nr XXX/239/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/238/2020

uchwała nr XXX/238/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Świnoujściu oraz nadania jej statutu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/237/2020

uchwała nr XXX/237/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego "Bon Wyspiarza Seniora"

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 2348

uchwała nr: XXX/236/2020

uchwała nr XXX/236/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 2347

uchwała nr: XXX/235/2020

uchwała nr XXX/235/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1995

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij